Občianske združenie

Projekt ochranne-stavby.sk vznikol v roku 2016 a kladie si za cieľ zdokumentovať a prebádať novodobé fortifikácie predovšetkým v našej krajine. Od roku 2024 sa projekt transformoval na občianske združenie, ktoré kopíruje doterajšie ciele projektu ochranne-stavby.sk.

  1. Hlavným cieľom občianskeho združenia „Ochranné stavby“ je dokumentácia a prebádanie novodobých fortifikácií predovšetkým na území bývalého Československa s cieľom rozšíriť povedomie širokej verejnosti o týchto stavbách a okolnostiach ich vzniku.
  2. Náplň hlavného cieľa spočíva v mapovaní a dokumentácii objektov na územiach, ktoré majú s našou novodobou históriou jasnú spojitosť.
  3. Občianske združenie prináša záujemcom ale i širokej verejnosti pohľad na trochu inú časť histórie Československa a prináša informácie, ktoré sa vo väčšine prípadov nenachádzajú nielen v učebniciach, ale nie je možné ich dohľadať ani na internete, vzhľadom na všeobecný nezáujem o túto oblasť.
  4. V praxi ciele občianskeho združenia znamenajú činnosti zamerané na osobné návštevy objektov, hľadanie v archívoch, ale aj spolupráca s odborníkmi a orgánmi verejnej správy.
  5. Prostredníctvom získaných informácií v podobe historických dokumentov, fotografií, odbornej literatúry, atď. prináša občianske združenie publikačnú činnosť.

Identifikačné údaje

Názov organizácieOchranné stavby
Právna formaObčianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO56256493
SídloRudohorská 6447/24, 974 11 Banská Bystrica – Sásová
Webové sídlowww.ochranne-stavby.sk
Registračné čísloVVS/1-900/90-69940
Registrový úradMV SR
Dátum vzniku20.05.2024
Štatutárny orgánIng. Tomáš Sliačan – predseda
Kontaktná osobaIng. Jaroslav Ružinský
tel. 0908568435, mail ruzinsky.jaroslav@gmail.com

Stanovy