Odkazy

Civilná ochrana a krízové riadenie

www.minv.sk – Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia a CO

www.civilnaochrana.org – národná platforma pre CO a riadenie rizík

www.dzbco.sk – dobrovoľná civilna ochrana Trenčín

www.cokosice.sk – civilná ochrana a ochrana pred požiarmi Košice

www.hzs.sk – horská záchranná služba

www.varovanieobyvaterlstva.mescharova.eu – varovanie obyvateľstva

www.telegrafia.eu – systémy varovania a vyrozumenia 

www.czechsirentech.cz – systémy varovania a vyrozumenia

Špecializovaná výroba pre ochranné stavby

www.strojlab.sk – výroba tlakovo plynotesných dverí, poklopov a uzáverov

www.vzduchotechnik.cz– výroba vzduchotechnických zariadení

www.zvvz.cz – výroba vzduchotechnických zariadení

Úkryty a fortifikácie

www.fortifikace.net

http://zapisnik.fortif.net/

http://www.ropiky.net/

http://opevneni.wz.cz/

Tematické múzeá

Úkryt Folimanka – Praha

Úkryt Bezovka – Praha

Úkryt hotel Jalta – Praha

Muzeum protivzdušné obrany – Drnov

Muzeum věžáků – Kladno

Štolový úkryt CO – Liberec

Štolový úkryt CO – Ústí nad Labem

Býv. vládny úkryt ČSSR – Špindlerův Mlýn (Hotel HARMONY CLUB)

Štáb CO plzenského kraja – Kláštor Plasy

Štáb CO mesta – Pardubice

Pozorovateľňa CO – Mikulovice

Pěchotní srub N-S 84 „Voda“ – Náchod (prerobený na úkryt CO)

Pěchotní srub N-S 81 „V Sedle“ – Náchod (spojovací objekt FMV)

Tvrz Hanička – Rokytnice v Orlických horách

Štáb CO mesta a Juhomoravského kraja – Brno (10-Z)

Štolový úkryt CO Denis pod Pertovem – Brno

Štáb CO mesta Brno – Zámok Rosice

Kinokryt Hvězda – Přerov

Kinokryt Vatra – Vsetín

Štáb CO okresu – Kroměříž

Štáb CO okresu – Třešť (7-S)

Objekt ČSĽA (5-S) – Křtiny (jaskyňa Výpustek)

Štáb CO okresu – Olomouc

Zodolnená zosilňovacia stanica – Přáslavice

Studňový úkryt CO – Havířov