Najnovšie príspevky

ŠTOB / úkryt CO – Elektromont, Košice (SVK)

Elektromont bol patril medzi najväčších zamestnávateľov v Košiciach a produkoval najmä polotovary pre elektrotechnický priemysel. Šlo najmä o výrobu, vývoj, montáž a servis rozvádzačov, jednoúčelových strojov a zariadení a vyššých riadiacich systémov. Podnik bol dobudovaný v roku 1990. Slovenský elektrotechnický… (ČÍTAŤ VIAC)

Záložný energetický dispečing CDO (SVK)

1 História a základné úlohy CDO Základnou úlohou dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy je zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie. Treba brať do úvahy efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu výroby elektrickej energie a rozvodu, pri rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických… (ČÍTAŤ VIAC)