PLES – VS 6.sbolp, Přerov (CZE)

Tento vojenský objekt sa nachádzal 1 km južne od vzťažného bodu letiska Přerov – Bochoř (geometrického stredu VPD) a patril 6.sbolp (stíhací bombardovací letecký pluk). Tieto objekty sa budovali pri letiskách, ktoré spadali pod 10. LA. Niekdajšia posádka čítala cca. 25 ľudí. 

Ide o typizovaný objekt čiastočne zapustený pod úroveň okolitého terénu.  Samotný objekt VS s nadzemnou a podzemnou časťou  je umiestený v oplotenom areáli s nepriehľadným plotom, v ktorom sa nachádza budova vrátnice, okop pre EC, spojovacie prostriedky, žumpa a studňa a montovaná správna budova, pod ktorou sa nachádza samotné zodolnené VS. 

Správna budova je dvojpodlažná, kde na prvom podlaží sa nachádza spoločenská miestnosť, kuchyňa, umyváreň, WC a odpočiváreň. Na prízemí sa nachádzala garáž, 2x sklad a samotný mierový vstup do VS. Na vstupe sa nachádza dvojica silnostenných vrát a to TP brána Ždv-16 (vonkajšie) a TP uzáver UM-8 (vnútorné). Medzi nimi je pravá postranná chodba s osadenými dvoma TP dverami D-7,5. Táto chodba, ktorá sa tiahne súbežne so SBV disponuje piatimi kanceláriami (veliteľ, špec. spojenie, RTZ a úsek logistiky). Za nimi, zhruba v polovici tejto chodby sa nachádza odmorovacia priepusť a za ňou protiplynová a protitlaková predsieň pre bojový vchod, ktorý ústi do voľného priestranstva mimo úkryt. Odmorovacia priepusť, pozostávajúca z vyzliekarne, izolačnej predsiene, sprchy a obliekarne je na každom vstupe osadená PP dverami ŽDV-6/I. PT a PP predsieň sú medzi sebou oddelené PT dvermi ŽDV-2. Samotný bojový vchod je ešte zvonku osadený obyčajnými plechovými dverami.  V prípade zamorenia by pre prístup do a z úkrytu slúžil práve tento vchod, prispôsobený k odmoreniu vstupujúcich osôb.   

Odtiaľ sa chodba rozdvojuje a pokračuje do technologickej a sociálnej časti.

Technologickú časť tvorí dielňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa klimatizácie, rozvodňa silnoprúdu, vodáreň s rozmernou nádržou na pitnú vodu, sklad a akumulátorovňa. Bojovú fitroventiluláciu zabezpečuje 1x FVZ-1000b/60 a bežné vetranie a klimatizáciu tu bola tiež mierová filtroventilácia typu JANKA RADOTÍN. 

Sociálnu časť tvorí WC s dvoma toaletami a umyvárňou, kuchynka a odpočiváreň. Na konci tejto chodby sa nachádza šachta núdzového výlezu s osadeným TP poklopom P-7.5, ktorá vedie asi 3 m na povrch, kde je ešte osadená TP poklopom P-1,5. 

Samotná sála bojového velenia je zriadený v polkruhovom železobetónovom skelete a skladá sa zo sály velenia (vrátane značkárov, informačnej skupiny, miestnosti smenového dôstojníka), sály navedenia, technickej sály, prijímacieho strediska a ďalekopisu.  Boli tu planžety na zakresľovanie strategickej situácie na bojisku, signálna LED tabuľa pre kontrolu podriadených útvarov, zoznam RTH a rôzne iné mapy. 

Spojenie bolo zaistené leteckou rádiostanicou RTL-11 a tiež dvoma VKV rádiostanicami. 

 

 

V roku 2014 bol objekt zlikvidovaný a to vrátane podzemného objektu.  

__________________________________

Zdroje:

  • https://forum.valka.cz
  • http://forum.fortifikace.net

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *