PLES – VS 30.sbolp, Hradec Králové (CZE)

PLES (Pracovisko Leteckej Služby) sa nachádzalo JJZ od vzťažného bodu letiska Hradec Králové (geometrického stredu VPD) a patril 30.sbolp (stíhací bombardovací letecký pluk). Od roku 1985 47.pzlp (průzkumný letecký pluk). Tieto objekty sa budovali pri letiskách, ktoré spadali pod 10. LA. Niekdajšia posádka čítala cca. 25 ľudí. 

Ide o typizovaný objekt čiastočne zapustený pod úroveň okolitého terénu.  Samotný objekt VS s nadzemnou a podzemnou časťou  je umiestený v oplotenom areáli s nepriehľadným plotom, v ktorom sa nachádza budova vrátnice, okop pre EC, spojovacie prostriedky, žumpa a studňa a montovaná správna budova, pod ktorou sa nachádza samotné zodolnené VS. 

Správna budova je dvojpodlažná, kde na prvom podlaží sa nachádza spoločenská miestnosť, kuchyňa, umyváreň, WC a odpočiváreň. Na prízemí sa nachádzala garáž, 2x sklad a samotný mierový vstup do VS. Na vstupe sa nachádza dvojica silnostenných vrát a to TP brána Ždv-16 (vonkajšie) a TP uzáver UM-8 (vnútorné). Medzi nimi je pravá postranná chodba s osadenými dvoma TP dverami D-7,5. Táto chodba, ktorá sa tiahne súbežne so SBV disponuje piatimi kanceláriami (veliteľ, špec. spojenie, RTZ a úsek logistiky). Za nimi, zhruba v polovici tejto chodby sa nachádza odmorovacia priepusť a za ňou protiplynová a protitlaková predsieň pre bojový vchod, ktorý ústi do voľného priestranstva mimo úkryt. Odmorovacia priepusť, pozostávajúca z vyzliekarne, izolačnej predsiene, sprchy a obliekarne je na každom vstupe osadená PP dverami ŽDV-6/I. PT a PP predsieň sú medzi sebou oddelené PT dvermi ŽDV-2. Samotný bojový vchod je ešte zvonku osadený obyčajnými plechovými dverami.  V prípade zamorenia by pre prístup do a z úkrytu slúžil práve tento vchod, prispôsobený k odmoreniu vstupujúcich osôb.   

Odtiaľ sa chodba rozdvojuje a pokračuje do technologickej a sociálnej časti.

Technologickú časť tvorí dielňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa klimatizácie, rozvodňa silnoprúdu, vodáreň s rozmernou nádržou na pitnú vodu, sklad a akumulátorovňa. Bojovú fitroventiluláciu zabezpečuje 1x FVZ-1000b/60 a bežné vetranie a klimatizáciu tu bola tiež mierová filtroventilácia typu JANKA RADOTÍN. 

Sociálnu časť tvorí WC s dvoma toaletami a umyvárňou, kuchynka a odpočiváreň. Na konci tejto chodby sa nachádza šachta núdzového výlezu s osadeným TP poklopom P-7.5, ktorá vedie asi 3 m na povrch, kde je ešte osadená TP poklopom P-1,5. 

Samotná sála bojového velenia je zriadený v polkruhovom železobetónovom skelete a skladá sa zo sály velenia (vrátane značkárov, informačnej skupiny, miestnosti smenového dôstojníka), sály navedenia, technickej sály, prijímacieho strediska a ďalekopisu.  Boli tu planžety na zakresľovanie strategickej situácie na bojisku, signálna LED tabuľa pre kontrolu podriadených útvarov, zoznam RTH a rôzne iné mapy. 

Spojenie bolo zaistené leteckou rádiostanicou RTL-11 a tiež dvoma VKV rádiostanicami.

Podzemná časť

 

Nadzemná časť

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *