Pod mestom pod Zoborom

Predtým než sme sa vydali na bádateľskú expedíciu do Nitry sme ani len netušili ako veľmi prínosná bude návšteva úkrytov CO vo vlastníctve Mesta Nitra pre našu archivistiku.

Počas celého dňa sme navštivili viac ako desiatku úkrytov, ktoré sa nachádzajú pod bytovými domami a na naše prekvapenie sme sa dozvedeli, že v niekoľkých z nich sídlili veliteľské stanovištia (VS) služieb CO nielen pre okres Nitra, ale dokonca aj pre celý Západoslovenský kraj (ZsK) v pôvodnej koncepcii civilnej obrany.

 S prihliadnutím do sledu histórie pripomíname, že Slovenská socialistická republika bola v rokoch 1960-1992 rozdelená iba na tri kraje – Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský (a od roku 1968 Bratislava ako samostatná územnosprávna jednotka).

Tým pádom, sa nám naskytol jedinečný pohľad do úkrytov, ktoré konkrétne slúžili ako VS Stavebno-technickej skupiny (STCHS) CO pre ZsK a VS Komunálnej služby (KMS) CO pre ZsK. Pod ďalšími bytovými domami boli identifikované (aj za pomoci stále prítomných archívnych dokumentov) VS STCHS CO pre okres Nitra, VS KMS CO pre okres Nitra a VS Zásobovacej služby (ZS) CO pre okres Nitra.

 STCHS CO by v prípade krízovej situácie mimo iné vykonávalo napr. technický prieskum; vyhľadávanie zavalených úkrytov; vyprosťovanie a vynášanie osôb z úkrytov a zo závalov; strhávanie, prípadne zaistenie stien a konštrukcií, ktoré bezprostredne ohrozujú alebo zhoršujú pracovné podmienky zložiek CO či vytváranie priechodov, prejazdov (pomocou mechanizmov) v teréne zamorenom bojovými látkami.
Služby STCHS CO boli zostavené zo zamestnancov stavebných podnikov a mali teda k dispozícii všetku stavebnú techniku.

 Ďalšou jedinečnou možnosťou bolo vidieť aj úkryt CO, v ktorom by zasadol Štáb okresu CO Nitra (ŠTOK) a riadil aj prítomné VS služieb CO. Žiaľ, všetko pôvodné vybavenie z úkrytu bolo už odstránené pred plánovanou rekonstrukciou.
Článok z neho Vám prinášame na našej stránke https://ochranne-stavby.sk/stok-nitra-svk/. Jednotlivé VS služieb CO Vám predstavíme postupne na našej webovej stránke ochranne-stavby.sk

 Ďakujeme Mestu Nitra za spoluprácu pri našej bádateľsko-historickej činnosti fungujúcej v spolupráci s Dobrovoľná civilná ochrana

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *