Podporte nás

Neoddeliteľnou súčasťou našej bádateľskej činnosti je spolupráca s ostatnými inštitúciami, prípadne konkrétnymi osobami. V našej doterajšej činnosti sme mnohokrát obdržali rôzne tipy, fotografie, historickú dokumentáciu a historické poznatky, ktoré nám veľmi pomohli pri našej bádateľskej činnosti.

Ako nám môžete pomôcť?

V našej činnosti srdečne privítame nasledujúcu pomoc:

  • historické poznatky a informácie o celkovom zriadení civilnej ochrany,
  • informácie o konkrétnych ochranných stavbách (typ, určenie, história a pod.),
  • historické fotografie konkrétnych objektov,
  • ponuka návštevy úkrytu vo Vašom vlastníctve.

Financovanie projektu

Projekt ochranne-stavby.sk nevyužíva grantové možnosti ani dotačnú politiku. Všetky aktivity súvisiace s cestovaním, chodom web stránky, kúpou techniky a podobne si financujeme sami z vlastných zdrojov.

Môžete nás podporiť aj finančne a to príspevkom v ľubovoľnej výške na náš transparentný účet (klikni).

Transparentný účet SĽSP
IBAN: SK1009000000005214217945