Pozorovateľňa CO [ŠTOK], PVE Ružín (SVK)

Druhá pozorovateľňa nového typu (tzv. „S-83“), ktorú sa nám podarilo nájsť, sa nachádza taktiež na Východnom Slovensku neďaleko obce Ružín. Ide o pozorovateľňu ŠTOK vybudovanú v 80. rokoch pre sledovanie koruny prečerpávacej vodnej elektrárne a nádrže Ružín. Jej účelom je zabezpečenie úžitkovej vody pre bývalú VSŽ Košice (dnes USS), dodávka elektrickej energie v špičke a umožňuje prímestskú rekreáciu v hornej časti doliny Hornádu.

Oproti košickej S-83, je táto pozorovateľňa vo vynikajúcom stave, čo je dané aj tým, že sa nachádza ďaleko od civilizácie a v náročnom teréne. Vchod do šachty je prekrytý štvorcovým prefabrikátom a zachovala sa tu aj nasávacia rúra. Vo vnútri sú osadené všetky dvere, nasávacie koše a dokonca aj drevené priečky v protiplynovej, odpočinkovej a pozorovacej miestnosti.

Viac foto tu:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.