Pozorovateľňa CO [ŠTOK], Lučenec (SVK)

Pozorovateľňa civilnej obrany bola vybudovaná v 50. rokoch a slúžila pre potreby štábu okresu. Keďže mesto Lučenec leží v rovinatej oblasti, kde sa v okolí nenachádza žiaden prírodný vyvýšený terén pre zriadenie terénnej pozorovateľne a ani v danom období v meste nebolo žiadna dostatočne vysoká budova pre zriadenie strešnej pozorovateľne s dobrým rozhľadom, padlo rozhodnutie umiestniť pozorovateľňu do sušiacej veže hasičskej stanice, ktorá bola situovaná blízko centra. Pozorovateľňa nevznikla spolu s vežou ale bola dodatočne dobudovaná. Vstup do POZ je úzkymi schodmi cez sušiacu vežu do jedinej miestnosti kde sú 4 pozorovacie priezory na každú stranu, teda bolo odtiaľ možné pozorovať celý Lučenec a blízke okolie. Priezory sú zazubené a boli chránené hrubým sklom, ktoré sa sčasti dochovalo. POZ je zaradená do najnižšej triedy odolnosti. Je vybudovaná z tehál a nedisponuje tylovou miestnosťou, protitlakovými poklopmi ani FVZ pretože v období jej vzniku civilná obrana stále počítala len s bodovým bombardovaním klasickými trieštivými a zápalnými bombami a teda tomu zodpovedá aj jej konštrukcia. Jej úlohou bolo sledovanie mesta a v prípade napadnutia hlásiť na štáb okresu rozsah škôd spôsobených nepriateľskou činnosťou. Spojovacie prostriedky tvorili telefón a rádiostanica.

Viac foto tu:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.