Pozorovateľňa CO [ŠTOK], Košice (SVK)

O tejto pozorovateľni kolujú mnohé legendy ako napríklad že ide o maďarskú, nemeckú, ruskú a ktovie agu pozorovateľňu.  Pravda je však taká, že ide o pozorovateľňu civilnej obrany, ktorá bola vybudovaná v 50. rokoch pre potreby novovzniknutého štábu CO okresu.  Nachádza sa na sídlisku Železníky v lokalite zvanej Šibená hora. Pozorovateľňa má polkruhový tvar, tri zazubené priezory, obvodový múr je z tehál a má betónový strop.  Vstup do objektu je železným rebríkom otvorom cez strop. Objekt má len jednu miestnosť, ktorá je dnes plná odpadkov, keďže dlhodobo slúži ako príbytok bezdomovcov.  Z pozorovateľne bolo možné sledovať celú južnú časť mesta a sledovala protiľahlú pozorovateľňu, ktorá sa nachádzala 4 km vzdušnou čiarou, SV smerom v lokalite zvanej Heringeš (tejto pozorovateľni je venovaný vlastný článok).  

Viac foto tu:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.