Pozorovateľňa LS – Bučina, Zvolen (SVK)

Táto netradičná a na Slovensku konštrukčne ojedinelá pozorovateľňa má zrejme svoj pôvod z obdobia Luftschtz a súvisel s výstavbou závodu Bučina. Vznik závodu Bučina v roku 1946 súvisel s vtedy podporovanou industrializáciou jednotlivých regiónov zo strany štátu v rámci vtedajšej Československej republiky. Mesto Zvolen bolo vybrané ako optimálne miesto pre založenie drevospracujúceho podniku vzhľadom na svoju výhodnú dopravnú polohu, vysokú lesnatosť blízkeho i širšieho okolia a taktiež vtedy nízkemu počtu dostupných pracovných miest.

Nie je vylúčené že neskôr slúžila aj pre potreby civilnej obrany či už pre závod Bučina alebo pre Tepláreň Zvolen, ktorej história siaha do začiatku 50-tych rokov minulého storočia. Tepláreň ako zdroj tepla sa začala budovať spolu s výstavbou drevokombinátu Bučina ešte pred II. svetovou vojnou. Povolenie na jej prevádzku bolo vydané s dátumom 29.september 1956. Vtedy už bola viac ako 7 rokov v správe štátnej energetiky ako súčasť SSE Žilina. Okrem dodávky tepla do Bučiny dodávala elektrickú energiu pre elektrizačnú sústavu.

Pozorovateľňa má 2 miestnosti – pozorovaciu a tylovú, ktoré boli od seba oddelené plechovými alebo drevenými dvermi. V pozorovacej miestnosti sa nachádzajú tri šikmé priezory orientované na sever, východ a západ a tiež vchod do objektu. V minulosti bol vchod pravdepodobne zaistený plechovými alebo drevenými dverami, nakoľko sa tú nachádzajú stopy po osadení zárubne.

Konštrukcia je tehlovo betónová. Z tylovej strany je pozorovateľňa zahrnutá zemným násypom. Samotný vchod je ešte chránený betónovým múrikom proti zasypaniu.

Stav k 2020

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *