Pozorovateľne CO – Cementáreň, Lietavská Lúčka

Cementáreň Lietavská Lúčka disponuje okrem atypického dvojpodlažného úkrytu s VS OBT aj dvoma atypickými pozorovateľňami CO. POZ č. 1 sa nachádza nad závodom v lokalite Na Stráni, POZ č. 2 sa nachádza na protiľahlej strane závodu v lokalite zvanej Pod Krchovú alebo tiež starý lom. Pozorovacie úseky sa navzájom neprekrývajú.

Obe pozorovateľne sú konštrukčne rovnaké. Ide o železobetónovú konštrukciu so štvorcovým pôdorysom. Vstup do POZ je cez stropnicu a cez zalomenú chodbičku do pozorovacej miestnosti, kde je osadený plechový štvorcový poklop. Pozorovateľňa má jeden zazubený priezor, umiestnený na nároží objektu a priezor bol zvnútra uzavierateľný posuvnými plechovými záslepkami.

Pozorovateľne boli s VS OBT spojené linkovým a rádiovým spojením a ich úlohou bolo sledovanie celého závodu cementárne a v prípade napadnutia hlásiť na štáb objektu rozsah škôd spôsobených nepriateľskou činnosťou.

POZ č.1

POZ č.2

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *