Pozorovateľňe CO [ŠTOK], Poprad (SVK)

 

Vojenský historický archív poskytol informácie, že v Poprade boli v 50. rokoch vybudované dve strešné pozorovateľne:

  • Hospodárska škola – ul. Dukelských hrdinov,
  • Priečna ulica. 

Hospodárska škola je dnešná Obchodná akadémia na Murgašovej 94/22. Na jej streche sa skutočne nachádzala pozorovateľňa, avšak po poslednej rekonštrukcii budovy bola pravdepodobne odstránená. Pozorovateľňu tak už len pripomínajú historické fotografie. 

Strešná POZ na budove býv. hospodárskej škole (dnes OA)

Na bývalej Priečnej ulici (dnešná ulica Francisciho 5) sa kedysi nachádzal hasičský útvar. Dnes je v tejto budove zriadená ubytovňa. Na jej streche sa ale do dnešných dni dochovala aj strešná pozorovateľňa, ktorá je umiestnená okolo telesa komínu.  Je to stavba so obdĺžnikovým pôdorysom a vybudovaná z tehál.  Pozorovateľňa disponuje neštandardne až 10-tími šikmými a pomerne veľkými priezormi. Má len jednu miestnosť – pozorovaciu a vstup do POZ je riešený rebríkom cez strechu priamo z najvyššieho podlažia budovy. 

Stav k 2019

Obe pozorovateľne mali na seba priamy výhľad a pozorovacie úseky pokrývali celú oblasť Popradu. Obe mali priame linkové spojenie priamo na ŠTOK PP. 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.