Pozorovateľne LS

Z obdobia druhej svetovej vojny vo väčšine prípadov ako pozorovateľne prevládajú prefabrikované objekty, tzv. „einmannbunkre“. Druhým typom sú betónové kužeľové pozorovateľne vybudované priamo na mieste. Príkladom takejto stavby je pozorovateľňa v Rožňavskej Bani.

Existujú nesprávne názory, že mnoho pozorovateľní na území Slovenskej a Českej republiky bolo vybudovaných počas druhej svetovej vojny, hoci ide o objekty civilnej obrany. Hlavne v počiatkoch výstavby pozorovateľní CO je niekedy náročne zistiť, či ide o stavbu vojnovú alebo povojnovú.

Veľmi často sa vojnové pozorovateľne a einmannbukre považujú za palebné objekty a naopak. Pre laika môže einmannbunker a kochbunker vyzerať rovnako. Ide ale o to, že einmann ma veľmi úzke pozorovacie priezory kvôli ochrane pozorovateľa pred črepinami a sú umiestnené v úrovni výšky očí priemerného človeka, odkiaľ by paľba nebola možná. Oproti tomu kochbunkre majú priezory väčšie zhruba a v úrovni ramien, pre praktickejšie vedenie prípadnej paľby.

Vojnové pozorovateľne sa od seba líšia nie len tvarom, ale aj počtom priezorov, hrúbkou stien, kvalitou materiálu a podobne. Ak vynecháme einmannbunkre, u ktorých existujú jednak unifikované typy ale aj veľmi veľa rôznych atypických konšrukcií, tak môžeme s istotou povedať, že neexistovala žiadna typológia pri výstave vojnových pozorovateľní.
Najznámejšie vojnové pozorovateľne je možné nájsť hlavne na území Českej republiky.

Najznámejšie z nćh sú v Adamove v skale oproti železničnej stanici, V Dobřankách u Dobráň v areáli pivovaru, Holýšove na vrchole komína v areáli závodu LIAZ, v prístave Praha – Holešovice, dva objekty v Brne – Líšni na ulici a podobne. Na Slovensku je výskyt terénnych vojnových pozorovateľní ojedinelý, a vo väčšom počte sa tu vyskytujú hlavne einmannbunkre. Dosiaľ sa podarilo nájsť dva takéto objekty, a to kužeľovú pozorovateľňu v Rožňavskej Bani a strešnú pozorovateľňu s tvarom pripomínajúcim einmannbunker v závode Poľana v Lučenci.