PVS Štábu CO Západoslovenského kraja, Pezinok (SVK)

PVS Zs. kraja bol dislokovaný v areáli, ktorý v 50. rokoch vybudoval (vrátane úkrytu) pre svoje potreby 6. prápor CO (VÚ 3016) Malacky. Úkryt mal tak do 60. rokoch iné využitie (ako VS CO OBT) a až schválením zákona č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení štátu, ktorým sa prijalo nové administratívne členenie, sa v roku 1960 zmenšil počet krajov v Československu na 10, z toho 3 kraje na Slovensku (Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský) sa z tohto úkrytu stalo pohotovostné veliteľské stanovište Západoslovenského kraja. Ďalšie využitie areálu po tom, čo prešiel pod pôsobnosť ŠTK je uvedené v tabuľke nižšie.

Z pohotovostného veliteľského stanovištia sa riadilo opatrenie CO v mieri pri nečakanom napadnutí a pri rozvíjaní systému CO v dobe rýchleho narastania nebezpečenstva napadnutia. Po obsadení HVS zmenou bojového obsadenia sa pohotovostné VS opúšťalo s vykonaním všetkých bezpečnostných opatrení k zamedzeniu zneužiť zariadenia PVS.

HVS Zs. Kraja bolo umiestnené v Alekšinciach pri Nitre. 

Útvar COOdDoPodriadenosť
Škola civilnej obranypred 19791980Štáb CO Zs. kraja
Výcvikové stredisko CO198031.10.1991Štáb CO Zs. kraja
Výcvikové stredisko CO1.11.199231.12.1992Odd. OEZ štátu CO SR
Sklady a garáže CO1.1.19932009Min. vnútra SR
Materiálna základňa CO20092013Min. vnútra SR

 

Štábu CO Zs. kraja boli podriadené:

ŠTOK Bratislava – Vidiek
ŠTOK Dunajská Streda
ŠTOK Galanta
ŠTOK Komárno
ŠTOK Levice
ŠTOK Nové Zámky
ŠTOK Nitra
ŠTOK Senica
ŠTOK Topoľčany
ŠTOK Trenčín
ŠTOK Trnava
Nadradeným stupňom bol Štáb CO Slovenska (1958 – 1968) resp. Štáb CO SSR (1969 – 1992).

Spojenie s nadriadeným stupňom velenia ako aj s podriadenými štábmi CO okresov bolo zabezpečené jednak linkovým vedením, ďalekopisom a v prípade výpadku tejto siete VKV a KV rádiom. Anténne pole sa nachádzalo na budove CO, pod ktorým je umiestnené toto CHP. 

Automatizovaný systém varovania a vyrozumenia tvorila linková sústava diaľkového vyrozumenia P-160 a bezdrôtová sústava diaľkového vyrozumenia R-413. Sústava P-160 zabezpečovala prenos troch signálov a dvoch hovorových kanálov, pričom signály boli určené na vyhlasovanie bojovej pohotovosti, príslušných stupňov pohotovosti v národnom hospodárstve, či diaľkové spúšťanie poplachových sirén, kým hovorové kanály slúžili na vyhlasovanie signálov, vydávanie pokynov a informácií hovoreným slovom.

Základné parametre CHP

 • Trieda odolnosti: 5.
 • Kapacita CHP: 35
 • Druh stavby: Vstavaný
 • Konštrukcia: monolitická – betón (úkryt) a murovaná – tehlová (nadzemná časť)

Priestorové údaje

 • Vonkajšie rozmery CHP: 38,9 x 11,8 m
 • Zastavaná plocha: 445 m²
 • Obostavaný priestor 1246 m³
 • Svetlá výška: 2800 mm
 • Hrúbka obvodových múrov: 50 cm

Pôdorysná plocha čistých častí:

 • Hl. miestnosti: 14 m²
 • Pomocné miestnosti: 11 m²

Pôdorysná plocha nečistých častí:

 • Hl. miestnosti: 240 m²
 • Pomocné miestnosti: 48 m²

Pôdorys objektu

Dispozičné riešenie

Toto CHP malo 2 vchody, prístupné zo suterénu budovy dvoma nezávislými schodmi. Na vstupoch boli osadené TP dvere D-2. PTP a PTP ďalej oddeľovali plynotesné dvere D-4. Núdzový výlez nebol k dispozícii.     

Stav k 2015.

Operačná časť

 • Skupina organizačno operačná / Skupina riadenia služieb CO a rezortov
 • Veliteľská miestnosť
 • Vyrozumievacie centrum
  • Hovorňa drôtového rozhlasu
  • Ovládanie drôtového rozhlasu
  • P160 + R413
 • Spojovací uzol
  • VKV rádio
  • KV rádio
  • Ďalekopis
  • 2x kabínka telefónistov
 • Prieskumná skupina
 • Výpravňa
 • Skupina MTZ
 • Skupina organizačno – doplňovacia
 • Skupina zdravotníckej a veterinárnej ochrany
 • Skupina protiradiačnej a protichemickej ochrany / vyhodnocovacie stredisko
 • Ženijno technické oddelenie
 • 8. skupina
  • Spojovacie oddelenie
  • Šifrové pracovisko

Technologická časť

 • FVK
 • Vodné hospodárstvo
 • WC (umyvárka a 2 toalety)
 • 2x protitlaková predsieň
 • 2x protiplynová predsieň

Filtroventilácia

Tento objekt nedisponoval filtroventilačným zariadením. Spomenutá miestnosť FVK slúžila iba na prípadnú inštaláciu FVKP. 

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť. Hoci objekt disponoval miestnosťou VH, nebola v nej ani studňa ani tlakové nádrže, ale slúžil iba na uskladnenie pitnej vody v súdoch resp. nádobách. 

Elektrická energia:

Objekt je napojený na verejnú sieť 220 V s vlastným rozvádzačom, ktorý je umiestnený v hlavnej spojovacej chodbe. Záložný zdroj energie nebol k dispozícii. V prípade potreby by však bolo možné objekt napájať z externej mobilnej elektrocentrály umiestnenej v zodolnenej kobke v areáli. Táto kobka mala len jednú miestnosť s osadenými TP dverami D-7,5.   

2 Komentáre

 1. Tomáš

  Prosim vas vedeli by ste mi povedat suradnice kde sa to nachadza?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Sklady a garáže CO – Cajla, Pezinok

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *