Špeciálne úkryty

Typizačná smernica „špeciálne úkryty CO“ stanovuje zásady pre optimálne technické vybavenie, dispozičné a konštrukčné riešenie úkrytov, potrebných pre zaistenie prevádzky stanovených výrobných podnikov aj v období mimoriadnych udalosti.

Predmetom smernice sú podľa účelového využitia následujúce druhy úkrytov:

  • pohotovostné úkryty obslúh (PUO)
  • úkryty obslúh nepretržitých prevádzok (ÚONP)
  • chránené riadiace pracoviska (CHRP)

Smernica stanovuje hlavné zásady stavebného programu spolu so systémami hlavných technologických zariadení, ďalej potom charakteristické typy dispozičných riešení a funkčných systémov v miere postačujúcej pre projekčné riešenie špeciálnych úkrytov.