ŠTOB – ČKD, Blansko (CZE)

Ide o štolový stále tlakovo odolný úkryt s 3. triedou odolnosti. Úkryt má jeden vchod a jeden núdzový výlez. Vedľa hlavného vchodu je ešte vchod technický s odasenými plechovými dverami, za ktorými sa nachádza dieselagregát a na vstupe do úkrytu cez technnický vchod sú osadené TP dvere D-2 vrátane samostatnej protitlakovej predsiene s odbočkou do prachovej komory.

Dispozičné riešenie úkrytu

  • Technická časť úkrytu: PPP, 2x PTP, OM, FVK, 2x PK, technick´v vstup s DA, 2x el. rozvádzač, vodáreň so studňou,
  • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, miestnosť veliteľa CO OBT, spojovacia skupina (4x kabínky telefónistov), prieskumná skupina, vyhodnocavacia skupina, rada obrany závodu,
  • Pomocné priestory úkrytu: sklad FVZ, proviantný sklad, sklad ND a IPCHO, 2x WC – každé s jednou splachovacou toaletou a jedným umývadlom a boilerom.

Technická časť

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali dve typové stanice FVZ-300b.

Vodné hospodárstvo

Objekt mal vlastnú vrtanú studňu s čerpadlom a expanznou nádržou. Ohrev vody zabezpečujú bojlery.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Hlavný uzáver kanalizácie sa nachádza v protitlakovej predsieni za vstupom od miestnosti z DA. Úkryt disponoval jedným WC s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnou umývarkou s jedným umývadlom a bojlerom.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzovým zdrojom je 4V dieselagregát Slavia DES 30 S v samostatnom nezodolnenom technickom vstupe.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Nachádzal sa tu presvetlený planžet mapy závodu, dve signálne tabule síl a prostriedkov CO OBT a poplachová tabuľa.

Za ňou sa na nachádzala miestnosť veliteľa CO OBT s manipulačnými okienkami a výhľadom do operačnej sály, s manipulačným oknom do prieskumenej miestnosti a samostatným vstupom do miestnosti vyhodnocovacej skupiny. Prieskumná a vyhodnocovacia miestnosť boli medzi sebou taktiež prepojené malým podacím okienkom.

Ved´ľa miestnosti prieskumu sa nachádzala spojovacia časť so štyrmi oddelenými kabínkami telefonistov.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.