ŠTOB – Kúpele, Sliač (SVK)

Veliteľské stanovište

Tento úkryt slúžil ako veliteľské stanovište kúpeľov Sliač a núdzovo vedel prijať 100 ukrývaných (členovia štábu, zamestnancov riaditeľstva a ľudí prevzatých do starostlivosti). Úkrytová miestnosť v mierovej prevádzke slúžila ako sklad CO. 

Samotná operačná miestnosť VS sa nachádza v úkryte, no pomocné priestory ako akumulátorovňa, odpočívareň pre štáb objektu a priestory spojovacej služby ako telefónnna ústredňa, podateľňa, miestnosť pre spojky sa nachádzali v suteréne budovy mimo zodolnenú časť. 

Spojovacia skupina mala k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom
 • 4x telefón 
 • Drôtový rozhlas

Pôdorys úkrytu

Konštrukcia 

Konštrukčne sa jedná o zabudovaný železobetónový monolit, situovaný v suteréne budovy s triedou odolnosti 5 a kapacitou 100 ukrývaných. 

Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu armovaného oceľovými roxormi. Ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm.

Úkryt má jeden vchod (mierový) a jeden núdzový výlez.  Vstup do úkrytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je úkryt umiestnený.  Do mierového vstupu sa vchádza cez tlakovo plynotesné dvere D 1,5. Núdzový výlez je osadený vonkajším poklopom P 1,5 a vnútorným poklopom P 0 ústiaci v nezavaliteľnom priestore zakončený oceľovým poklopom. 

Filtroventilácia

Úkryt je vybavený jednou typovou stanicou FVZ 300c/60. Zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi, z nich jeden je vyústený na fasáde budovy a druhý do terénu.

Rozvádzacie potrubie je vedené pod stropom úkrytu a v jednotlivých miestnostiach sú na ňom výustky pre prívod vzduchu. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ cez protiplynovú predsieň do voľnej atmosféry. 

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval.

Elektrické a spojovacie zariadenia pozostávajú z osvetlenia, rádiostanice a telefónnych liniek. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Tlakové nádrže pre núdzovú zásobu vody nie sú v úkryte inštalované. K dispozícii tak boli iba plastové nádoby na vodu.  

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie Sociálne zariadenie tvorí WC s dvoma oddelenými splachovacími záchodmi so spoločnou umyvárňou s jedným umývadlom.

Stav k 2019

Pre úkrytie kúpeľných hostí tu nebol vybudovaný žiadny stály odolný úkryt. K dispozícii boli len úkryty jednoduchého typu v suterénnych priestoroch a pivniciach následovne:

 • ÚJT č.1 – LD PALACE (tech. sklad), kap. 520
 • ÚJT č.2 – LD PALACE (TV miestnosť), kap. 380
 • ÚJT č.3 – Spoločná dvorana (starý bar), kap. 216
 • ÚJT č.4 – LD DETVA (suterén), kap. 220
 • ÚJT č.5 – TATRA stravovacie stredisko (suterén), kap. 300

3 Komentáre

 1. Miro

  Po internete sa šíri video s touto ochrannou stavbou,ale veľmi v zlom stave.Tzv.“urbex“si zobral svoju daň.Vasa dokumentácia objektu je z akého roku prosím vás? ďakujem

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   No bohužiaľ „URBEX“ komunita tento úkryt zdevastovala. Stav je z roku 2019.

   1. Martin

    Jak moc zdevastovala?

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *