ŠTOB / Úkryt CO – OKK, Ostrava (CZE)

Ide o stále tlakovo odolný úkryt 3. tr. odolnosti. Úkryt mal 2 vchody – mierový a bojový, pričom každý z týchto vchodov mal 2 samostatné vstupy so schodiskami zostupujúcimi  5 m pod úroveň terénu.  Na každom vstupe je osadená dvojica TP dverí D-15. Konštrukčne sa jedná o studňový ŽB monolit s priemerom 11 m, s hrúbkou stien 1 m. Úkryt ma 5 podzemných podlaží a vertikálne spojenie všetkých podlaží tvorí dvojprúdové schodisko so skríženými ramenami. 

Na prvom podlaží sa nachádzala 2x PTP, 2x PPP, 1x OM, FVK + 2x KZ, sklad FVZ a vodáreň s jednou tlakovou nádržou.

Druhé podlažie patrilo štábu CO objektu. Nachádzala sa tu operačná miestnosť, miestnosť náčelníka štábu CO OBT, miestnosť prieskumnej skupiny, miestnosť spojovacej skupiny, telefónna ústredňa (prepojené manipulačnými okienkami) a pomocné miestnosti ako WC s umyvárkou a kuchynka.

Podlažia 3-4-5 sú identické a slúžili pre ukrytie zamestnancov a jednoty CO. Každé toto podlažie disponuje jednou veľkou miestnosťou pre ukrývaných (vybavenou lavicami) a dvoma sociálnymi miestnosťami, pričom každá obsahovala jedno splachovacie WC a umyvárku s jedným umývadlom. 

V poslednom 5. podlaží sa nachádza strojovňa DA, prislúchajúca riadiaca miestnosť , rozvázač EE, FVK (1x FVZ-300a + KZ), príručný sklad, sklad filtrov, vodáreň s jednou tlakovou nádržou a vstup do inšpekčnej jímky. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali tri typové stanice FVZ-300a.  toho 2 sa nachádzali na 1 PP a jedna na 5 PP.

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie objektu pitnou vodou je navrhnuté jednou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Vo vnútri objektu sú osadené 2 tlakové zásobníky. Z týchto nádrží je potom vedený rozvod k jednotlivým spotrebičom vody. Ohrev vody zabezpečuje el. bojler. K dispozícií mal úkryt tiež vlastnú studňu s čerpadlovým alebo ručným prečerpávaním vody. Nádrž na užitkovú vodu je umiestnenená v priestore pod piatym podlažím. 

Kanalizácia:

Splašky sú vedené do kalovej jímky umiestnenej pod piatym podlažím a odtiaľ odvádzané kalovým čerpadlom do vonkajšej kanalizačnej siete.

Elektroinštalácia:

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Ako náhradný zdroj bol v úkryte inštalovaný 3V dieselagregát zn. ŠKODA 3S-110. K miestnosti DA prislúchala oddelená miestnosť strojovne DA, s priamym výhľadom do miestnosti s DA cez malé protihlukové sklo. Prevádzkové nádrže PHM sa nachádzali v telese schodiska. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *