ŠTOB – Severoslovenské tehelne, Žilina (SVK)

V areáli Severoslovenských tehelní v Žiline sa nachádzajú dva úkryty CO. V oboch prípadoch ide o STOÚ v 4. tr. odolnosti, pričom oba majú kapacitu 150 ukrývaných z toho jeden je vedený ako štáb CO objektu. Úkryty boli vybudované v 50. rokoch.

Ide o vstavaný úkryt s dvoma (mierovými) vchodmi, teda jeden je prístupný zo suterénu budovy a druhý z vonkajšieho prostredia, a dvoma núdzovými výlezmi, pričom jeden ústi v nezavaliteľnom priestore mimo budovu a druhý do suterénnych priestorov budovy. Na oboch vstupoch sú osadené TP dvere D-2 a na oboch NV poklopy P-3.

Aj keď sa kapacita úkrytu udáva pre 150 ukrývaných, v troch samostatných miestnostiach pre ukrývaných, tieto by však slúžili pre jednotlivé skupiny CO. Samostatnou miestnosťou je operačná miestnosť s dochovanou mapou objektu.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ-200c v samostatnej FVK a PK.

Vodné hospodárstvo

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a núdzová záloha nebola k dispozícii.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnej umyvárky s jedným umývadlom. V jednej kabínke splachovacej toalety je umiestený poklop NV, ktorý ústi do suterénnych priestorov budovy.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Núdzový zdroj nebol riešený.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.