ŠTOB / úktyt CO – Strojárne, Podbrezová (SVK)

Tieto strojárne sú príkladom transformácie výrobného programu os spracovania surového železa v hámroch až po náročnejšiu strojársku výrobu. Týmto procesom prešlo v 19. a prvej polovici 20. storočia viacero pôvodne železiarskych továrni na Horehroní. Železiarska výroba v Podbrezovej sa začala koncom 18. storočia, postupne tu vyrábali tyčové železo, valcový materiál, koľajnice, klincové železo. Na začiatku 20. storočia po zavedení nových zváracích technológií tu vyrábali rôzne druhy rúr, nádrží a kotlov na základe licencie sliezskej firmy Janke Pavel. Predzvesťou klasickej strojárskej výroby bola výroba replík rušňov Kachelmann vyrábaných pre podnikovú dopravu v železiarni Podbrezová v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Na výlučne strojársku výrobu sa podnik preorientoval po roku 1945, keď areál továrne zásadne rozšírili. Postupne sa tu vyrábali oceľové konštrukcie, drevoobrábacie stroje, lodné mechanizmy, tvarovacie stroje. Podnik zanikol koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

Pre závod bol v 50. rokoch vybudovaný jeden vstavaný STOÚ so 4. tr. odolnosti pre potreby štábu CO objektu, ktorý tiež slúžil aj pre ukrytie 100 zamestnancov podniku. Závod ďalej disponoval troma nezodolennými SPRÚ s kapacitou 400, 300 a 250 ukrývaných v pivničných priestoroch administratívnej budovy. 

Veliteľské stanovište malo jeden vchod s osadenými TP dverami D-2 a dva núdzové výlezy, pričom jeden sa nachádzal v ochrannom priestore pred vstupom do úkrytu s obyčajnými plechovými dvierkami a druhý vo vnútri úkrytu s obyčajným oceľovým poklopom s vlastnou miestnosťou s osadenými plynotesnými dverrami D-4. 

VS a úkrytová časť:

 • Skupina pre riadenie bojovej činnosti
 • Prieskumná skupina
 • Štáb obrany
 • Skupina pre zabezpečenie prevádzky VS
 • Telefónna ústredňa
 • Rozhlasová stanica
 • WC s umyvárkou (2 toalety)
 • Miestnosť pre ukrývaných
 • Príručný sklad

Technická časť: 

 • Protitlaková predsieň
 • Prachová komora
 • Filtroventilačná komora
 • Núdzový výlez

Srdcom VS je sála bojového velenia. Tá je vybavená stolmi a stoličkami pre náčelníkov jednotlivých skupín CO objektu, plánom závodu, plánom síl a prostriedkov závodu a prehľadom bojového rozdelenia na VS.

O filtroventiláciu vzduchu sa starala 1x FVZ-300b/55

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba vody nebola k dispozícií. Splašky boli odvádzané priamo do verejnej kanalizácie. 

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z verejnej siete. Núdzový zdroj nebol riešený

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *