ŠTOB / úkryt CO – Cementáreň, Žilina (SVK)

Ide o stále tlakovo odolný úkryt 4. tr. odolnosti. Konštrukčne sa jedná o 2 podlažný nadzemný ŽB monolit, situovaný v prírodnej rokline. Celú nadzemnú konštrukciu pokrýva zásyp zeminou a kamenivom. Objekt bol určený pre štáb CO objektu cementárne a ukrytie jej zamestnancov. Úkryt má jeden zdvojený vchod a jeden núdzový východ. Na vchode je osadená dvojica TP dverí D-7,5, pričom ľavými dverami sa vchádza do prvého podlažia, ktorý slúžil tiež aj ako bojový vstup a pravé vedú schodiskom do druhého podlažia a slúžil ako mierový vstup. Núdzový východ je prístupný iba z prvého podlažia a na jeho vstupe sú osadené TP dvere D-1,5 za ktorými je vertikálna šachta s rebríkom a výškou asi 10 m ústiaca na povrch.

Jednotlivé podlažia sú medzi sebou prepojené iba zadným schodiskom.

Na prvom podlaží sa nachádza hlavne technické zázemie úkrytu. Nachádza sa tu akumulátorovňa, FVK, prachová komora, vodné hospodárstvo, sklad filtrov, ošetrovňa a WC a tiež pracoviská štábu, konkrétne, miestnosti spojovacej a prieskumnej skupiny.

Na druhom podlaží sa nachádzajú miestnosti štábu CO objektu, WC, vodné hospodárstvo a úkrytové miestnosti.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali dve typové stanice FVZ-300b v samostatnej FVK a oddelenej PK.

Vodné hospodárstvo

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený tlakovými nádržami na pitnú vodu s ručným alebo elektrickým prečerpávaním a betónovými nádržami na úžitkovú vodu. Miestnosti vodného hospodárstva sa tu nachádzajú dve, na každom podlaží jedna, pričom dolná disponuje jednou tlakovou nádržou s kapacitou 300 litrov a jednou betónovou nádržou a horná dvoma tlakovými nádržami, každá s kapacitou 300 litrov a jednou betónovou nádržou.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádzajú dve miestnosti sociálneho zariadenia – na každom podlaží jedno. Na prvom podlaží je to jedna splachovacia toaleta vrátane umyvárky s jedným umývadlom, na druhom podlaží sú to štyri oddelené splachovacie toalety vrátane umyvárky s dvoma umývadlami.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako núdzový zdroj slúžili akumulátorové batérie umiestnené v akumulátorovni, ktorá mala vlastné nezávisle odvetranie nízkotlakovým ventilátorom, umiestneným v predsieni akumulátorovne.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *