ŠTOB / úkryt CO – Elektromont, Košice (SVK)

Elektromont bol patril medzi najväčších zamestnávateľov v Košiciach a produkoval najmä polotovary pre elektrotechnický priemysel. Šlo najmä o výrobu, vývoj, montáž a servis rozvádzačov, jednoúčelových strojov a zariadení a vyššých riadiacich systémov. Podnik bol dobudovaný v roku 1990.

Slovenský elektrotechnický aj elektronický priemysel postihla po roku 1989 rozsiahla kríza. Pod ňu sa podpísala najmä nedostatočná konkurencieschopnosť našich produktov v porovnaní so zahraničnými, ktorých vývoj sa uberal podstatne progresívnejším smerom. Tak sa stalo, že zo 60 podnikov orientujúcich sa práve na tento priemysel dnes ostalo len torzo. Takýto osud postihol aj Elektromont š. p. Košice [1]

Do problémov sa dostal ešte v roku 1994. Pokusy predať aktíva nevyšli a tak po vstúpil do likvidácie. V novembri 1998 bol na Elektromont vyhlásený konkurz. Počas pohnutých udalostí posledných rokov postupne prišli o prácu všetci zamestnanci. [2]

Administratívna budova býv. Elektromontu disponovala tiež ochrannou stavbou – pomerne rozsiahlym úkrytom CO. Tento úkryt sa dnes nedochoval v pôvodnom stave, ale pravdepodobne nebol ani nikdy kompletne dobudovaný. Dokumentácia k úkrytu sa taktiež nezachovala. Úkryt bol vyradený z evidencie, resp. nebol nikdy ani skolaudovaný a dnes slúži ako sklad pre business centrum situované v tejto AB.

Konštrukčne sa jedná o vstavaný železobetónový monolit s triedou odolnosti IV. a kapacitou min. 900 ukrývaných. Úkryt tiež disponoval VS časťou.

Úkryt mal 2 vstupy – bojový, kde sa na vstupe nachádzal uzáver UM-8 a tlakovo plynotesné dvere D4-1 pre vstup do odmorovacej priepuste a mierový, na ktorom bol osadený iba uzáver UM-8. Úkryt taktiež disponoval núdzovým východom.

Filtroventilácia

Filtroventilačné zariadenie a rozvody chýbajú, resp. ani neboli inštalované, preto nie je možné určiť bližší popis. Išlo však o niektorý z typov  FVZ – DVÚ.

Elektroinštalácia a dieselelektrické sústrojenstvo

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu.

Dieselelektrické sústrojenstvo slúžilo ako náhradný zdroj elektrickej energie pre núdzové osvetlenie v mierových podmienkach  a ako zdroj el. energie pre zariadenia stavby CO (vzduchotechnické zariadenia…) v bojových podmienkach. Spúšťanie celého sústrojenstva bolo pomocou batérií.

Dieselelektrické sústrojenstvo expanznou nádržou, chladičom motorovej vody (výmenník voda – voda) bolo situované v strojovni ES. Pohonné hmoty (nafta) t.j. prevádzková naftová nádrž a zásobná naftová nádrž sú umiestnené v sklade PHM v blízkosti strojovne ES, oddelené uzáverom UM-8.

Stavebný objekt má montážny otvor, ktorým sa pomocou autožeriavu vsunuli do objektu jednotlivé celky DA. Tento montážny otvor je oddelený uzáverom UM-8.

Jednotlivé časti vrátane DA sú už demontované. Nakoľko už úkryt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, nie je možné podať bližší technologický popis.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *