ŠTOB / úkryt CO – PS Letecké motory, Považská Bystrica (SVK)

Podnik PS LETECKÉ MOTORY, a.s. mal v areáli Považských strojárni niekoľko budov a jeden úkryt, ktorý bol kombináciou veliteľského stanovišťa štábu CO objektu (samotné Považské strojárne mali svoje VS inde) a úkrytu pre zamestnancov s kapacitou 1000 ukrývaných. Ide o zapustený stále tlakovo odolný úkryt s triedou odolnosti IV. vybudovaný ako betónová stavba v prízemí budovy.

Budova výskumného a vývojového ústavu pre letecké motory, pod ktorou sa úkryt nachádza nebola nikdy dokončená a takisto ani úkryt. Budova dnes prechádza sanáciou a tento úkryt zanikne. Úkryt bol budovaný pre dvojúčelové využitie a v dobe mieru sa mal využívať ako jedáleň.

Na mierovom vchode priamo do rozsiahlej miestnosti pre ukrývaných dominujú vedľa seba dve tlakovo-plynotesné uzávery typu UG-8. Všetky ostatné TP a PT dvere chýbajú a pravdepodobne nikdy neboli osadené. Z filtroventilačných zariadení bola nainštalovaná len mierová FVZ vrátane rozvodov typu Janka ZRL Radotín s ohrevom vzduchu pre zabezpečenie bežného vetrania v rámci údržby. Rozvody bojovej FVZ neboli inštalované a taktiež chýba akékoľvek vybavenie v strojovni FVZ.  Vzhľadom na kapacitu úkrytu tu pravdepodobne mala byť inštalovaná 2x FVZ 1000.   

Úkryt tiež disponoval dieselagregátom ako záložným zdrojom el. energie, ktorý sa tu zachoval spolu s naftovým hospodárstvom s nádržou pre 10.000 litrov nafty. Strojovňa DA a strojovňa mierovej FVZ bola v jednej miestnosti oddelená tlakovo-plynotesným uzáverom UM-8.

Voda bola napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu boli dispozícii 3 zásobníky vody (3×10.000l). 

Sociálne zariadenie  tvorili dve miestnosti s hromadnými suchými WC, ktoré by sa v prípade potreby oddelili plechovými stenami. 

Oddelenú časť tvorilo samotné VS s vlastným vchodom, kde hlavnú časť tvorila operačná miestnosť, ktorá bola manipulačnými okienkami prepojená s ostatnými miestnosťami (prieskum, spojenie, atď.). Vzhľadom na stav úkrytu už nie je možné detailne popísať určenie a vybavenie jednotlivých miestnosti.  

O samotnej histórii PS LETECKÉ MOTORY, a.s. sa tu zmieňovať nebudeme. Viac sa dočítate tu.  

Viac foto tu:

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *