ŠTOB / úkryt CO – Slovakotex, Trenčín (SVK)

V roku 1970 zriadilo Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky štátnu hospodársku organizáciu SLOVAKOTEX – Slovenské textilné podniky, generálne riaditeľstvo Trenčín, do ktorej prešli podniky patriace pod generálne riaditeľstvo Slovenské textilné podniky. Toto administratívno-organizačné usporiadanie pretrvalo do roku 1991. Vtedy sa výrobno-hospodárska jednotka Slovakotex zmenila na akciovú spoločnosť.

Pod AB Slovakotex sa nachádza rozsiahly stále tlakovo odolný úkryt vybudovaný v 70. rokoch, ktorý je rozdelený na kvázi tri úkryty, ktoré sú prepojené medzi sebou. Úkryt ako celok sa nachádza v suteréne AB. Má 2 mierové vstupy prístupné dvomi schodiskami z vnútra budovy a jedným bojovým vstupom z vonkajšieho priestoru. V suteréne sa nachádza ešte samostatný sklad materiálu CO.

Úkryt č. 1 a 2 slúžil ako veliteľské stanovište objektu a úkryt pre zamestnancov. Menší úkryt č. 3 slúžil ako úkryt pre zamestnancov a bol tu zriadený tiež archív.

Úkryt č. 1a 2 (VS) 

Do väčšieho z úkrytov sa vchádza z predúkrytového priestoru tlakovo-plynotesnými dvermi D-7,2 cez protitlakovú komoru do protiplynovej predsiene, ktorá je z oboch strán oddelená takisto T-P dvermi D-7,2. Nasledujú tri veľké miestnosti pre ukrývaných. V prvej z nich je zriadená VS časť odkiaľ sa vchádza ešte do miestnosti prvej pomoci so skladom zdravotného materiálu a do miestnosti náčelníka štábu CO objektu. Vo VS časti sa nachádza tabuľa dosiahnutia pohotovosti objektu a nasadenia síl a prostriedkov a tiež telefón so spojením na ŠTOK. Z tejto miestnosti je možné prejsť do druhého úkrytu. V druhej miestnosti pre ukrývaných je zriadená učebňa s niekoľkými lavicami, stoličkami a tabuľami. Tretia miestnosť pre ukrývaných je prázdna. Z tejto miestnosti sa ďalej vchádza do dlhej spojovacej chodby, ktorá prepája miestnosti ako sklad filtrov, vodné hospodárstvo (nádrže na vodu tu sú demontované, je tu len čerpadlo Darling 100-3), WC muži a ženy, čerpacia stanica splaškov, prachová komora a filtroventilačná komora. FVK disponuje 3xFVZ 300b. Do tejto chodby ústi ďalší mierový vstup z druhého schodiska AB s PK a PP rovnako oddelenými troma T-P dvermi D-7,2. Oproti sa nachádza zázemie bojového vstupu vonkajšieho prostredia, ktoré zároveň slúži ako núdzový výlez.  Bojový vstup je opatrený T-P dvermi D-7,2 za ktorými je protitlaková komora – protiplynová predsieň – predsieň pred odmorovacou miestnosťou – odmorovacia miestnosť s dvoma sprchami a šatňou odmorovacej miestnosti ktorá ústi do spojovacej chodby. 

 

Úkryt č. 3

Do menšieho úkrytu sa vchádza chodbou od schodiska tlakovo-plynotesnými dvermi D-7,2 a ďalej cez protitlakovú komoru a protiplynovú predsieň. Tie sú medzi sebou taktiež oddelené T-P dvermi D-7,2. Potom sa tú už nachádzajú len 3 miestnosti pre ukrývaných. Kedysi slúžili ako archív, dnes sú prázdne, ostali tu iba prázdne regály a niekoľko debien s filtrami.  Z druhej miestnosti pre ukrývaných je možné prejsť do úkrytu č. 1-2. 

Viac foto tu:

 

4 Komentáre

 1. Adam P

  Je tento bunker verejne prístupný alebo ako je ho možné navštíviť prosím Vás ?

  1. Tartaros (Autor článku)

   Úkryt nie je verejne dostupný. Len so súhlasom.

   1. Michal

    Prosím Vás, koho treba kontaktovať so žiadosťou o súhlas?

    1. Tartaros (Autor článku)

     A na aký účel potrebujete vstup do tohto objektu?

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.