ŠTOB / Úkryt CO – TESLA, Piešťany (SVK)

Ide o vstavaný zapustený stále tlakovo odolný úkryt, železobetónovej monolitickej konštrukcie 4. triedy odolnosti s kapacitou 600 ukrývaných so samostatnou sekciou pre veliteľské stanovište štábu CO objektu.

Úkryt má jeden mierový vchod prístupný zo suterénu budovy, jeden bojový vchod a jeden núdzový výlez. Na mierovom vchode je osadený TP uzáver UM-8 pre priamy vstup do úkrytu a jedne TP dvere D 7,5 s PPP a PTP sekciou.  Na núdzovom výleze bol osadený vnútorný poklop P 7,5.

Operačná časť

VS časť pozostávala z miestnosti náčelníka CO OBT, operačnej miestnosti, spojovacej miestnosti a miestnosti bližšie neurčenej – pravdepodobne sa jednalo o sklad CO alebo príručný sklad. Miestnosť NCOOBT a miestnosť spojovacej skupiny bola s operačnou miestnosťou prepojená manipulačnými okienkami. V spojovacej časti sa nachádzala tiež telefónna ústredňa.

Úkrytová časť

Najväčšia – úkrytová miestnosť mohla byť v čase mieru využívaná ako spoločenská – prezentačná miestnosť vybavená pódiom a projekčnou tabuľou pre konanie rôznych konferencií. V jej zadnej časti sa nachádzal poklop NV.

Súčasťou úkrytu bola aj miestnosť prvej pomoci v samostatnej miestnosti.

Sociálne zariadenie bolo tvorené dvoma miestnosťami WC (ženy a muži), so štvoricou oddelených splachovacích toaliet, pisoármi (M) a každá so samostatnou oddelenou umyvárkou s dvoma umývadlami.

Technická časť

Filtroventilácia:

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 3x FVZ 300b / 60. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Každé zariadenie je napojené na jednú saciu vetvu s dvoma nasávacími miestami. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Pre bežné vetranie úkryt disponoval mierovou FVZ typu JANKA Radotín s jednou nasávacou jímkou s osadeným poklopom P 7,5.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je zabezpečovaný vodou z verejnej siete a v prípade potreby z vlastného zdroja t.j. z bazénu a a rozvod vody zabezpečovalo el. čerpadlo Darling 63-3, prípadne dvojicou ručných čerpadiel Sigma K3. Ohrev vody zabezpečujú 2 bojlery umiestnené v priestoroch WC, každé s kapacitou 200 litrov.

Kanalizácia:

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod úkrytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané dvoma ponornými kalovými čerpadlami FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlá sú ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou dvoch čerpadiel KN 3 – 5/4″ umiestnených nad revíznym poklopom zbernej šachty typu PP 0.

Hlavný uzáver kanalizácie sa nachádza v protitlakovej predsieni za vstupom od miestnosti z DA.

Úkryt disponoval jedným WC s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnou umývarkou s jedným umývadlom a bojlerom.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Rozvádzač sa nachádza v operačnej miestnosti úkrytu a slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Elektrické zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónov, telefónnej ústredne, drôtového rozhlasu a jednotného času. Núdzovým zdrojom boli akumulátorové batérie v samostatnej akumulátorovni, ktorá však nedisponovala samostatným ventilátorom pre odvetrávanie v prípade požiaru alebo nadmerného úniku jedovatých plynov z batérií.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *