ŠTOB / úkryt CO – VÚSST, Levoča (SVK)

Areál VÚSST – Výskumný ústav strojárenského spotrebného tovaru, Piešťany – realizačný závod Levoča, neskôr Levočské strojárne a.s. disponoval jedným SPRÚ, ktorý sa nachádza pod budovou s označením – staré dielne M3. Ide o zamestnanecký úkryt s provizórnym VS OBT.

Je to stály protiradiačný úkryt bez odolnosti. Konštrukčne ide o zapustený vstavaný železobetónový monolit. Má jeden vstup (mierový) a je prístupný schodiskom z vonkajšej strany administratívnej budovy.  Na vstupe neboli žiadne TP resp. P dvere. Úkryt má dva štôlňové núdzové výlezy ústiace mimo zavaliteľný priestor voľne v teréne zakončené oceľovými poklopmi.. Vnútorné poklopy boli len plechové – dvojkrídlové.

Filtroventilácia

Úkryt nedisponuje žiadnou filtroventilačnou stanicou. Bola tu však pravdepodobne príprava pre použitie filtračného a ventilačného zariadenia FVKP s vývodom cez pôvodnú šachtu ventilátora.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval. 

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Zásoba pitnej vody nebola riešená.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (umývadlo).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie Sociálne zariadenie tvorí umyvárka s jedným dlhým korytovým umývadlom a jedným bojlerom na ohrev vody. Splachovacie ani suché WC sa v úkryte nenachádzali.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *