ŠTOB / Úkryt CO – VÚVT, Žilina (SVK)

Ide o jeden z dvoch úkrytov bývalého Výskumného ústavu výpočtovej techniky. Ide o STOÚ zabudovaného typu, monolitickej železobetónovej konštrukcie s triedou odolnosti IV. s kapacitou 500 ukrývaných.

Tento úkryt je z obdobia prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Úkryt disponuje mierovým a bojovým vstupom, na ktorých sú osadené tlakovo plynotesné dvere D 1,5.

V úkryte bola zriadená aj menšia miestnosť pre VS CO OBT, vybavená telefónnymi prístrojmi a ďalekopisom. Stavba slúžila aj ako učebňa CO. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 4x FVZ-300b. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Každé zariadenie je napojené na jednú saciu vetvu s dvoma nasávacími miestami. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Pre bežné vetranie úkryt disponoval mierovou FVZ typu JANKA Radotín.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je zabezpečovaný vodou z verejnej siete a v prípade potreby z vlastného zdroja – zo studne. Pre núdzovú zásobu vody boli v miestnosti vodného hospodárstva inštalované dve tlakové nádrže pre pitnú vodu a jeden bazén pre úžitkovú vodu a rozvod vody zabezpečovalo 2x el. čerpadlo Darling 63-3, prípadne dvojica ručných čerpadiel Sigma K3. Ohrev vody zabezpečujú  bojlery.

Kanalizácia:

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod úkrytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané dvoma ponornými kalovými čerpadlami FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlá sú ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou dvoch čerpadiel KN 3 – 5/4″ umiestnených nad revíznym poklopom zbernej šachty.

Úkryt disponoval jedným WC s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnou umývarkou s jedným umývadlom a bojlerom.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Rozvádzač sa nachádza v operačnej miestnosti úkrytu a slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Úkryt je od roku 2013 vyradený z evidencie.

Stav k 2016

1 Komentár

  1. Skaykee

    Dnes je tento kryt uzavretý pod kamerami. Miesto NV a vzduchotechniky je parkovisko.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *