ŠTOB / Úkryt CO – Závod 03 [motory Zetor], Martin (SVK)

Výroba traktorov Zetor v ZŤS Martin.

Základy ťažkého priemyslu v Martine siahajú do r. 1948, kedy bol položený základný kameň továrne na výrobu oceľových konštrukcií a odliatkov zo šedej zliatiny. V rokoch 1950-1952 bol podnik pričlenený ako závod k ČKD Sokolovo n.p. Praha a od r. 1953 zriadený ako samostatný národný podnik Turčianske strojárne. V r. 1965 bol založený trust podnikov ZŤS, ktorý tvorilo 7 výrobných podnikov a dve účelové organizácie, od. r. 1974 podriadené Federálnemu ministerstvu všeobecného strojárenstva. 

Od roku 1978 všetky organizácie tejto výrobno-hospodárskej jednotky mali spoločný názov ZŤS. Továreň v Martine od polovice 50. rokov vyrábala vznetové motory pre lokomotívy, od 70. rokov motory pre ťažkotonážne sovietske automobily Belaz, špeciálnu techniku a motory pre traktory Zetor. 

Po nábehu unifikovanej rady II. v základom závode v Brne v roku 1968, sa v rokoch 1976 – 1977 pripravoval presun ich výroby do ZŤS v Martine. Tam už od roku 1973 mali skúsenosti s výrobou komponentov pre motory Zetor UR II. a od roku 1975 kompletných motorov  UR II. Desaťtisíci motor zmontovali v Závode 03 v roku 1976 a stotisíci v roku 1982.

S výrobou traktorov UR II sa v Martine počítalo už od samého začiatku. Bola to iba zásterka pre špeciálnu, teda vojenskú výrobu, po vzore továrni v Sovietskom zväze, kde každý väčší traktorový závod   vyrábal taktiež tanky a vedľa nich traktory. Konštrukčný vývoj traktorov mal na starosti Výskumno-vývojový ústav ZŤS (dnes Vývoj Martin a.s.) a jeho slovensko-poľské stredisko pre výskum a vývoj traktorov. Celkovo v ZŤS Martin vyrobili približne 70 000 traktorov vo viac než 25 modifikáciách. 

ŠTOB + KZ 450

Závod 03 – motory Zetor bol síce začlenený do trustu ZŤS Martin, išlo však o samostatný výrobný podnik, preto disponuje samostatným VS vrátane úkrytu pre zamestnancov typu KZ 450. 

Ide o zapustený stále tlakovo odolný zamestnanecký úkryt pre 450 ukrývaných s triedou odolnosti III. Úkryt sa nachádza pod výrobnou halou s jedným mierovým vchodom, do ktorého sa vchádza zvnútra haly, a bojovým vchodom, ktorý ústi zhruba 20 m od haly do voľného priestranstva.

Na bojovom vstupe sú osadené dvoje TP dvere typu D-7,5 a na mierovom taktiež dvoje TP dvere D-7,5 a silnostenný TP uzáver UM-8.

Pôdorys objektu

Objekt je vybavený bojovou filtroventiláciou 2x FVZ 1000b/60.

Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Rozvádzač sa nachádza v samostatnej miestnosti úkrytu. Elektrické zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónu, drôtového a závodného rozhlasu a jednotného času.

Ako náhradný zdroj je použitý 4V dieselagregát typu ČKD 4S110 s výkonom 44 kW a vyrobený v r. 1978, s prevádzkovou zásobou nafty v samostatnom 1000 l zásobníku. Sacie miesto DA je umiestnené v chodbe NV s nezávislou sústavou TUKM – HPF – JPF. Výfuk DA je opatrený tlmičom výfuku a vyvedený cez expanznú nádrž do voľnej atmosféry. Pre prípadné opravy alebo výmeny rozmerných zariadení nadväzovala na miestnosť strojovne DA aj montážna šachta s vyústením na povrch, oddelená uzáverom UM-8. Riadiaca miestnosť pre DA je od strojovne oddelená v samostatnej miestnosti s protihlukovým sklom na sledovanie činnosti DA.

Ďalším záložným zdrojom je akumulátorovňa, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej a ďalekopisnej ústredne. Akumulátorovňa ma taktiež vlastné odvetrávanie pre prípad požiaru alebo nadmerného úniku jedovatých plynov z batérií.

Zásobovanie objektov pitnou vodou je navrhnuté jednou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Vo vnútri objektu je osadených 6 tlakových zásobníkov, každý s obsahom 1000 l. Z týchto nádrží je potom vedený rozvod k jednotlivým spotrebičom vody.

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre). Všetka splašková voda od týchto predmetov je zvádzaná do nádrže pod objektom a odtiaľ prečerpávaná dvoma kalovými čerpadlami HFCW-80 do kanalizačnej šachty pri objekte.

Najväčšia – úkrytová miestnosť mohla byť v čase mieru využívaná ako spoločenská miestnosť vybavená pódiom a reproduktormi pre konanie rôznych konferencií. Súčasťou úkrytu bol aj sklad materiálu CO.

Stav k 2018

3 Komentáre

 1. nopzy-urbex

  Bol som tam nedávno točiť video a ta veľká úkrytová miestnosť je tak cca pol metra zatopená skrz to že vo firme čo je nad krytom prasklo dajáke potrubie alebo niečo také :/

 2. Spaykee

  Tento kryt už není zatopený. Kryt sa momentálne celý kompletne rekonštruuje. Kryt je už vznútra uzavretý.

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Super, aspoň niečo sa ešte dáva do poriadku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.