ŠTOB – ZPA Dukla, Prešov (SVK)

Prešovské ZPA bolo jediným slovenským ZPA, ostatné sa nachádzali na českom území. Výrobný program sa zo začiatku iba presúval z materských závodov ako napr. Křižík Praha-Smíchov(elektromery), ZPA Pečky(servopohony) atď. Ale zaujímavosťou je že s výstavbou závodu sa začalo ešte pred „Víťazným februárom“ a to v roku 1947.

Úkryty, z ktorých tie fotky pochádzajú sa nachádzajú v starom areáli ZPA Prešov (predtým Křižík Prešov) a sú to jediné 3 STOÚ v starom areáli. Všetky tri úkryty sú umiestnené pod jednou z prevádzkových budov.

  • STOÚ č.1 (kap. 33/150) – VS
  • STOÚ č.2 (kap. 150)
  • STOÚ č.3 (kap. 150)

Úkryt č. 1 je veliteľské stanovište objektu. V dostupnej dokumentácii sa kapacita tohto úkrytu udáva v rozmedzí od 33 až po 150 ukrývaných. Samozrejme smerodajné je to prvé číslo, keďže vyjadruje počet ukrývaných vo veliteľskom stanovišti. Ostatní ukrývaní by sa museli uspokojiť s dvoma zvyšnými úkrytmi, z ktorých mal každý rovnako kapacitu po 150 osôb. Úkryt je riešený v IV. triede odolnosti ako STOÚ. Disponuje jedným núdzovým výlezom, ktorý je prepojený s ďalšími dvoma núdzovými výlezmi susedných úkrytov. Ďalej je úkryt zariadený kompletným 1x FVZ, typ 300a, teda s kompletným zariadením pre regeneráciu vzduchu v úkryte, pozostávajúcim z kyslíkového a absorpčného zariadenia.

Úkryt bol kompletne zrekonštruovaný v 1. polovici 80-tych rokov a v r. 2010 pri povodni vytopený. Po povodni nasledovala čiastočná obnova spočívajúca v nátere niektorých stien, opravy elektrorozvodov atď. Najväčšou škodou bolo vytopenie dokumentácie v úkryte.

Vchody do úkrytov sú realizované schodmi po boku budovy, pričom každý kryt má vlastný vchod, no sú prepojené aj medzi sebou, ale nepriamo, keďže pod budovou sa nachádzali aj sklady CO ktoré neboli súčasťou úkrytov. Rovnako má každý z krytov po jednom núdzovom výleze, ktoré sú prepojené spoločnou chodbou.

Podnik ZPA Prešov mal v starom závode riešenú aj záložnú dodávku energie – mimo oblasti úkrytov, pri kotolni boli umiestnené 3 dieselagregáty v mierne zodolnenej stavbe, je to teda riešené podobne, ako napr. u väčšiny vysielačov, kde samotný kryt agregát nemal, ale pri núdzovej prevádzke by sa spustil agregát mimo úkrytu.

V areáli sa nachádzali ešte 5 protiradiačných úkrytov „SPRÚ“, no to sú len obyčajné pivničné priestory, bez akéhokoľvek FVZ, bez tlakových dverí atď. Tie pivnice by sa v prípade ohrozenia prerobili na improvizované úkryty(zasypanie/zamurovanie okien atď.) a ľudia by tam sedeli v maskách atp. Teda nič prevratné, preto aj tá ohromná kapacita 1500 ukrývaných.

  • SPRÚ č. 4 (kap. 450) – slúžil ako sklad materiálu CO podniku
  • SPRÚ č. 5 (kap. 1500)
  • SPRÚ č. 6 (kap. 50)
  • SPRÚ č. 7 (kap. 10)
  • SPRÚ č. 7 (kap. 200)

Viac foto tu:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.