ŠTOB – ZPS, Zlín (CZE)

História výroby spoločnosti ZPS siaha až do 30. rokov 20. storočia, kedy bola jednou z časti výrobného koncernu značky Baťa, ktorá prevádzkovala strojárne vrátane vlastnej zlievarne so zameraním predovšetkým na výrobu obuvníckych a obrábacích strojov.

Po konci 2. svetovej vojny v roku 1950 vznikol z baťovských strojárni nový podnik s názvom „Závody přesného strojírenství“ (ZPS), ktorý mal cca 5 tis. zamestnancov.

V roku 1992 vznikla v rámci holdingu ZPS samostatná spoločnosť s názvom ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., ktorá bola rozdelená do dvoch divízií a to na divíziu výroba nástrojov a divíziu kaliareň.

Po strojárenskej kríze v ZPS bol v roku 1999 vyhlásený konkurz na majetok a o dva roky neskôr v roku 2001 bol predaný skupine českých investorov, ktorá spoločnosť vedie doposiaľ. [1]

ZPS disponoval dvoma úkrytmi typu KZ-600, III. triedy odolnosti, pričom jeden z nich slúžil  aj ako VS. 

KZ-600 I. – VS CO OBT

Ide o samostatne stojací, stále tlakovo odolný úkryt III. triedy odolnosti. Úkryt je udávaný s kapacitou 600 ukrývaných, toto číslo však bolo menšie, pretože podstatnú časť úkrytu zaberali miestnosti VS, teda reálny počet ukrývaných je preto zhruba o polovicu menší. Konštrukčne sa jedná o železobetónový monolit. Stropnica objektu bola využitá ako parkovisko.

Úkryt mal 2 vchody (mierový a bojový) bez núdzového výlezu. Na oboch vchodoch boli osadené po jedných TP dverách D-7,5. 

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali  4 typové stanice FVZ-300b/60.

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Elektrické zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónu, drôtového a závodného rozhlasu a jednotného času. Záložný zdroj nebol k dispozícií. 

Zásobovanie objektov pitnou vodou je navrhnuté jednou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Vo vnútri objektu je osadených 5 tlakových zásobníkov v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. Z týchto nádrží je potom vedený rozvod k jednotlivým spotrebičom vody.

V podzemí  sa odvodňujú  podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre). Všetka splašková voda od týchto predmetov  je zvádzaná do nádrže pod objektom a odtiaľ prečerpávaná jedným kalovým čerpadlom HFCW-80 do kanalizačnej šachty  pri objekte.

Sociálne zariadenie tvorí 2x WC pre ukývanú časť a 1x samostatné WC pre VS. 

Veliteľskú časť tvorí miestnosť SBV, miestnosť NCOOB, telefónna ústredňa, rozhlasová ústredňa, miestnosťou spojovacej skupiny.

Úkryt bol vyradený z evidencie, chátral a bol postupne devastovaný. V čase návštevy bol obývaný bezdomovcami a v súčasnosti sú oba vchody zamurované. 

Stav k 2018. 

Fotografie objektu v zachovalejšom stave tu (polymorf) 

KZ-600 II. 

Ide o zamestnanecký úkryt pre 600 ukrývaných osôb a konštrukčne ide o rovnaký typ ako predchádzajúci objekt, s tým rozdielom že VS časť je nahradená miestnosťami pre ukrývaných. Tento úkryt je však kompletne zatopený takmer až po strop, preto vstup do úkrytu nie je možný. 

Prehľad ukrytia – ZPS

Tajmac – ZPS 

V odlúčenom závode ZPS – Zlievareň v časti Zlín – Malenovice sa nachádzajú ďalšie 4 úkryty, z toho jeden trojúkryt. Údaje o nich nie sú známe. 

Prehľad ukrytia – TAJMAC – ZPS

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *