ŠTOK, Bratislava vidiek (SVK)

Okres Bratislava – vidiek vznikol 1.6.1960. Pre umiestnenie štábu CO okresu BA – vidiek bol určený existujúci úkryt istého závodu, ktorý bol dispozične upravený pre potreby ŠTOK.

K objektu bola ešte dobudovaná zvláštna stavba – tzv. „energoblok“. Ide o polozapustený samostatne stojací železobetónový objekt monolitického typu, v ktorom bol umiestnený dieselagregát.

Ide o vstavaný stále tlakovo odolný úkryt, IV. triedy odolnosti. Úkryt má  na hlavnom (mierovom vstupe) osadené tlakovo plynotesné dvere D 1,5. Mierový vstup je prístupný zo suterénu budovy, ktorá nad ním stojí. Bojový vstup slúži tiež ako núdzový východ a je vyvedený mimo úkryt do voľného priestranstva a na jeho vstupe sú osadené taktiež tlakovo plynotesné dvere D-1,5. Bojový vstup samozrejme disponuje odmorovacou priepusťou.

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: 2x PTP, 2x PPP, FVK+KZ, PK, vodné hospodárstvo, odmorovacia miestnosť a šatňa odmorovacej priepuste. 
 • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS, PRCHO, NŠTOK, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.
 • Sociálne priestory úkrytu: Kuchyňa, jedáleň, ošetrovňa, izolačka, 2x WC s umyvárkou. 
 • Pomocné priestory úkrytu: Sklad potravín, sklad CO, pomocné sklady

Technická časť

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300a typ 60. 

Vodné hospodárstvo a kanalizácia:

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou pitnej vody v štyroch tlakových nádržiach a úžitkovou vodou v dvoch oceľových nádržiach. Ohrev vody zabezpečoval boiler.

V podzemí  sa odvodňujú  podlahové vpuste, sociálne zariadenia (WC, umývadla) a prepad od retenčnej nádrže. Všetka voda od týchto predmetov  je zvádzaná do nádrže pod objektom a odtiaľ prečerpávaná dvoma kalovými čerpadlami HFCW-80 do kanalizačnej šachty pri objekte a odtiaľ do verejnej kanalizačnej siete. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Náhradný zdroj napájania zaisťoval dieselagrgát a akumulátorovňa.

Použitý DA 6S110 1500 slúžil k dodávke el. energie pre ZS v dobe prerušenia dodávky el. energie z vonkajšej siete. DA je uložený na betónovom bloku a opatrený gumovými tlmičmi. Nasávanie DA  je z miestnosti  strojovne za použitia odvádzaného vzduchu z objektu za prevádzky „filtroventilácia“  FVZ, inštalovanej v stavbe. V dobe ostatných prevádzok sa nasávanie uskutočňuje priamo z vonkajšej atmosféry.

Ďalším záložným zdrojom je akumulátorovňa, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej a ďalekopisnej ústredne. Akumulátorovňa ma taktiež vlastné odvetrávanie pre prípad požiaru alebo nadmerného úniku jedovatých plynov z batérií.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

Spojovacia časť

Zo spojovacej techniky sa tu nachádzala pobočková telefónna ústredňa Tesla UK102, umiestnená v prístennej (samostatne stojacej) kovovej skrini pre pripojenie 8 štátnych vedení a 58 pobočiek, vrátane manipulačného prístroja pre túto ústredňu. 

Spojovacia skupina mala k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Technické spojovacie prostriedky  riadené výpravňou:
  • Telefónna ústredňa – pobočková telefónna ústredňa Tesla UK102,
  • 2x stolový šnúrový prepojovač s klapkami MB a linkou,
  • Ďalekopis,
  • RDST – KV,
  • RDST – VKV.
 • Technické spojovacie prostriedky účelové:
  • Šifrové pracovisko,
  • Vyrozumievacie pracovisko P-160 a R-413,
  • Rozhlasový uzol – rozhlasová ústredňa,

Objekt je taktiež napojený na diaľkový kábel BA – ZA a to odbočkou cez poštový úrad nemenovanej obce, v ktorej sa tento objekt nachádza a to v počte 8 tel. vedení. 

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • K´áblo, Malacky
 • ZŤS, Malacky
 • Závod Liečebných rastlín, Malacky
 • Západoslovenské nábytkárske závody, Malacky
 • Závod ťažby plynu a podzemných zásobníkov, Malacky
 • Majolika, Modra
 • Pyrit, Pezinok
 • Západoslovenské tehelne, Pezinok
 • Palma, Šenkvice
 • Stupavská cementáreň, Stupava
 • Strojstav, Senec
 • Západoslovenské tehelne, Senec
 • Cementáreň, Rohožník

2 Komentáre

 1. Samuraj

  Prosím, bylo by možné vyhotovit vždy alespoň hrubý nákres půdorysu objektu a připojit jej ke článku? Takto je to sice hezké, ale nicneřkajcí. Uctivě děkuji.

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Snažíme sa ale žiaľ nie vždy sa to dá. Fotografie vznikli aj niekoľko rokov dozadu a pokiaľ sme nemali možnosť odfotiť si pôdorys objektu niekde v úkryte alebo v dokumentácii (nie vždy sa zachovajú), tak to si už potom človek ťažko pamätá kde čo bolo.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *