ŠTOK, Humenné (SVK)

Štáb CO okresu Humenné vznikol v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK LV bol do roku 1960 ŠTK Prešovského kraja. Po roku 1960 bol podriadený ŠTK Východoslovenského kraja.

Toto chránené pracovisko je situované v suterénnych priestoroch istej administratívnej budovy. Ide o SPRÚ 5. tr. odolnosti zabudovaného typu bez FVZ. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 20 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohoto CHP je do 5 hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 3. hodín pri prvom stupni pohotovosti.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-2. Núdzový výlez nebol k dispozícii. Úkryt nedisponoval odmorovacou priepusťou. 

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: 1x PPP, 
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, Zdravotno-veterinárna sk., Ženijno-technická sk., PRCHO – OVyS, , Spojovacia sk., Priskumná sk., telefónna ústredňa, tylová sk., 1x kabinka telefónistu.
 • Pomocné priestory úkrytu: Umyvárka

Technická časť

Filtroventilačné zariadenie nebolo v objekte inštalované. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť. Kanalizácia bola vedená priamo do verejnej siete. Toalety nie sú v objekte zriadené. Objekt disponuje iba jednou provizórnou umyvárňou. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • ČSD, Humenné
 • Kapron (Chemlon), Humenné
 • Chirana, Humenné
 • Chemko, Strážske
 • Vihorlat, Snina
 • Transporta (Vihorlat), Medzilaborce
 • ČSD, Medzilaborce
 • a i. 

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,

Stav k 2016. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *