ŠTOK, Levice (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Levice v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK LV bol do roku 1960 ŠTK Nitrianského kraja. Po roku 1960  bol podriadený ŠTK Západoslovenského kraja.

Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 50 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do  3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. 

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy (bez odmorovacej priepusti), na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5 a jeden núdzový výlez s poklopom P 1, ktorý je vyústený v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. 

Pôdorys objektu

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP (strážny),FVK, akumulátorovňa, Vodné hospodárstvo, obliekáreň.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, sk. inf. smer. a styč. dôstojníkov, Zdravotno-veterinárna sk., Ženijno-technická sk., PRCHO, OVyS, RDST, Spojovacia sk., Priskumná sk., rozhlasová ústredňa, telefónna ústredňa, tylová sk., 2x kabinky telefónistov, rada obrany okresu.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárkou, sklad, podateľňa.

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach. Ohrev vody zabezpečoval boiler. Kanalizácia bola vedená priamo do verejnej siete.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie v samostatnej akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia. 

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

V miestnosti strážneho (PPP) bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4D-82.

Bojové obsadenie ŠTOK VS tvorilo:

Veliteľská skupina:

 • Náčelník CO okresu
 • Náčelník štábu CO
 • Zástupca pre veci politické

Operačná skupina:

 • Náčelník operačnej skupiny
 • Pomocník pre vedenie dokumentácie
 • Pomocník pre vedenie mapy
 • Predstaviteľ PBS-CO
 • Zmenový pracovník pre NV
 • Zmenový pracovník pre

PRCHO skupina:

 • Náčelník PRCHO skupiny
 • Pomocník pre vedenie dokumentácie
 • Náčelník OVyS skupiny
 • Vyhodnocovač

Zdravotno veterinárna skupina:

 • Náčelník zdrav-vet. skupiny
 • Predstaviteľ PHS-CO
 • Predstaviteľ ZDRS-CO

Týlová skupina:

 • Náčelník tylovej skupiny
 • Predstaviteľ ZS-CO
 • Predstaviteľ JRCD-CO

Ženijno technická skupina:

 • Náčelník žen-tech. skupiny
 • Predstaviteľ ESE-CO
 • Predstaviteľ VDS-CO
 • Predstaviteľ STCHS-CO
 • Predstaviteľ KMS-CO
 • Predstaviteľ PS-CO

Spojovacia skupina:

 • Náčelník spojovacej skupiny
 • Predstaviteľ ŠTSPS-CO

Spojovací uzol:

 • Telefónna hovorňa
 • Radista VKV
 • Radista KV – šifrant
 • Drôtový rozhlas
 • Podateľňa
 • Ďalekopis

Prieskumná skupina:

 • Náčelník prieskumnej skupiny
 • Pomocník pre vedenie dokumentácie

Ostatné:

 • Stráž pri vchode na VS
 • Správca VS
 • Rada obrany ONV

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • ČSD, Levice
 • Levitex, Levice
 • Palma, Levice
 • SPK, Levice
 • Mier, Levice
 • ZHZ, Levice
 • Pek´árne, Levice
 • MILEX, Levice
 • Novochema, Levice
 • Jednota, Levice
 • Zdroj, Levice
 • OZ, Levice
 • PZN, Levice
 • SŠM, Levice
 • JE, Mochovce
 • SES, Tlmáče
 • SES, Želiezovce
 • UNA, Pukanec
 • Cukrovar, Pohronský Ruskov
 • Ropovod, Šahy
 • Strojstav, Šahy
 • Pleta, Šahy

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • RDST – KV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa TESLA AUA 4712

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *