ŠTOK, Liptovský Mikuláš (SVK)

Štáb CO okresu Liptovský Mikuláš vznikol v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK LM bol do roku 1960 ŠTK Žilinského kraja. Po roku 1960 bol podriadený ŠTK Stredoslovenského kraja.

Toto chránené pracovisko je situované v suterénnych priestoroch istej administratívnej budovy. Ide o SPRÚ 5. tr. odolnosti zabudovaného typu monolitickej železobetónovej konštrukcie. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 20 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohoto CHP je do 5 hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 3. hodín pri prvom stupni pohotovosti.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené atypické plynotesné dvere kategórie D-0 (D 4). Priamo na vstupe do úkrytu boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-3. Núdzový výlez nebol k dispozícii. Úkryt nedisponoval ani odmorovacou priepusťou.

Pôdorys objektu

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, FVK.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, spojovacia skupina, drôtový rozhlas, RDST,  telefónna ústredňa, ďalekopis, prieskumná skupina, tylová skupina, PRCHO / OVyS, Ženijno-technická skupina.
 • Pomocné priestory úkrytu: Chodba, WC s umyvárkou.

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť bez núdzovej rezervy. Ohrev vody zabezpečoval boiler.

Kanalizácia bola vedená priamo do verejnej siete.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez núdzového zdroja.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami. V miestnosti PRCHO / OVyS bolo umiestnené ovládanie sirén ako aj  hlásič úrovne radiácie DC-4D-82. 

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • SCP, Ružomberok
 • SOLO, Ružomberok
 • BZVIL, Ružomberok
 • Závody 1. mája, Lipt. Mikuláš
 • Kožiarske závody, Lipt. Mikuláš
 • TESLA, Lipt. Hrádok
 • Sklárne, Lipt. Mikuláš
 • Liptovské strojárne, Lipt. Mikuláš
 • Nový domov, Lipt. Mikuláš
 • Drevoindustria, Lipt. Hrádok
 • Povodie Váhu, Ružomberok
 • Štátny majetok, Lipt. Mikuláš
 • ŽST, Lipt. Mikuláš 
 • VE, Lipt. Mara
 • Stredoslovenské konzervárne a liehovary, Lipt. Mikuláš
 • Tehelne, Ružomberok
 • ČS Spoje, Ružomberok
 • NsP, Lipt. Mikuláš
 • Pošta, Lipt. Mikuláš
 • Pošta, Lipt. Hrádok
 • Energetický dispečing, Lipt. Mikuláš – okolie

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa TESLA AUB230
 • RDST – VKV
 • RDST – KV

Stav k 2016

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *