ŠTOK, Poprad (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Poprad v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK PP bol do roku 1960 ŠTK Prešovského kraja. Po roku 1960  bol podriadený ŠTK Východoslovenského kraja so sídlom v Košiciach.

Pôvodný ŠTOK bol zriadený v začlenenom domovom úkryte na býv. Gottwaldovom nábreží č. 1450 v STOÚ 5 tr. odolnosti. Neskôr bol redislokovaný pod dom kultúry Vagónka – do úkrytu STOÚ, 4 tr. odolnosti. Do tretice sa redislokoval pod ďalší objekt, v ktorom zotrval do konca svojej pôsobnosti ako ŠTOK, no do dnešných dní stále funguje ako chránené pracovisko krízového riadenia obvodného úradu Poprad. Aj v poslednom prípade ide o vstavaný STOÚ s triedou odolnosti 4.    

Toto chránené pracovisko malo jeden vchod z vnútra budovy (s odmorovaciou priepusťou), na ktorom boli osadené plynotesné dvere D-2 a štyri núdzové výlezy s poklopom P-3 (vonkajším aj vnútorným), pričom 3 núdzové výlezy smerovali do vonkajšieho priestoru a jeden bol umiestnený nad hlavným vchodom do úkrytu. Zvyšné miestnosti nečistej časti sú oddelené plynotesnými dverami D 4. 

Pôdorys ŠTOK

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PTP, PPP, FVK, PK, vodné hospodárstvo, odmorovacia miestnosť a šatňa odmorovacej priepuste. 
 • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS, PRCHO, NŠTOK, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, jedáleň, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) spojené s umyvárkou a  sklad.

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300b. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez záložného núdzového zdroja. 

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS / PRCHO, NŠTOK, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

V miestnosti OVyS bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4D-82 a tiež ovladanie sirén pre mesto Poprad s prepojovačom na celý okres. 

Úsek spojenia:

 • Kabínka č. 1: MB ústredňa pre 17-20 účastníkov (strediskové obce)
 • Kabínka č. 2: TÚ – LDU-15 (kapacita 11 účastníkov MB)
 • Kabínka č. 3: Vyrozumievacie zariadenie P-160
 • Miestnosť DPS: 3 prípojky pre ďalekopis

Vnútorné spojenie zabezpečovala rozhlasová ústredňa TESLA AUA 4944.

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi CO:

 • Jednota, Poprad
 • Letisko, Poprad
 • Tatrasvit, Svit
 • Chemosvit, Svit
 • ČSAD, Poprad
 • Tatramat, Matejovce
 • Baliarne obch. Poprad, Poprad
 • Tatravagónka, Poprad
 • NsP, Poprad
 • Poštový úrad, Poprad

Úsek prieskumu:

Pozorovacia skupina mala k dispozícii 2 strešné pozorovateľne. Viac  o nich sa dočítate v samostatnom článku tu

Stav k 2017

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *