ŠTOK, Rimavská Sobota (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Rimavská Sobota v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK RS bol do roku 1960 ŠTK Banskobystrického kraja. Po roku 1960  bol podriadený ŠTK Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici.

Veliteľské stanovište je situované v pivničných priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu s 5 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 22 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do  3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. 

Úkryt mal dva vchody z vnútra budovy – mierový a bojový s odmorovacou miestnosťou, na ktorých boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-7,5 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-0 a vonkajším P-7,5, ktorý je vyústený v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. 

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: 2x PPP, 2x PTP, OM, FVK, akumulátorovňa.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS-PRCHO, operačná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina, tylová skupina, miestnosť NCOOK.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárkou, odpočínková miestnosť, príručný sklad, skald FVZ,

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť bez núdzovej zásoby. Ohrev vody zabezpečoval boiler. Kanalizácia bola vedená do verejnej siete. Uzáver kanalizácia sa nachádzal pod oceľovým poklopom v PPP.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie v samostatnej akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. S operačnou sálou susedia jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS-PRCHO, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.

V miestnosti OVyS bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4D-82/M.

Bojové obsadenie ŠTOK VS tvorilo:

Veliteľská skupina:

 • Náčelník štábu CO okresu
 • Pomocník N-ŠTOK

Operačná skupina:

 • Náčelník operačnej skupiny
 • Predstaviteľ PBS-CO
 • Náčelník priskumnej. skupiny

OVyS / PRCHO skupina:

 • Náčelník PRCHO skupiny
 • Náčelník OVyS skupiny

Zdravotno veterinárna skupina:

 • Náčelník zdrav-vet. skupiny
 • Predstaviteľ PHS-CO
 • Predstaviteľ ZDRS-CO

Týlová skupina:

 • Náčelník tylovej skupiny
 • Predstaviteľ ZS-CO
 • Predstaviteľ JRCD-CO

Ženijno technická skupina:

 • Náčelník žen-tech. skupiny
 • Predstaviteľ ESE-CO
 • Predstaviteľ VDS-CO
 • Predstaviteľ STCHS-CO
 • Predstaviteľ KMS-CO
 • Predstaviteľ PS-CO

Spojovacia skupina:

 • Spojovateľ (kabínka) pre obce
 • Spojovateľ (kabínka) pre objekty
 • Obsluha TÚ ŠTOK

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO okresu a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • ZŤS, Rimavská Sobota
 • Mäsokombinát, Rimavská Sobota;
 • Mlyn a pekáreň, Rimavská Sobota
 • Mliekáreň, Rimavská Sobota
 • Pivovar, Rimavská Sobota
 • SsVaK, Rimavská Sobota
 • SEZ, Rimavská Sobota
 • Slovenské lučobné závody, Hnúšťa
 • Vysielač, Uzovská Panica
 • ZŤS, Tisovec
 • SMZ, Hačava

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasový uzol – vyrozumenie obcí, 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.