ŠTOK, Rožňava (SVK)

Štáb CO okresu Rožňava vznikol v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK LV bol do roku 1960 ŠTK Košického kraja. Po roku 1960 bol podriadený ŠTK Východoslovenského kraja. Pôvodný ŠTOK, ktorý vznikol v 50. rokoch bol bez odolnosti a v 60. rokoch prišla potreba vybudovať odolnejšie chránené pracovisko na úroveň STOÚ . Starý a nový ŠTOK sa tak nachádzajú v suteréne tej istej admin. budovy. 

Nové veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch administratívnej budovy. STOÚ je vstavaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 50 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do 3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. Záložným priestorom zmobilizovania pri vyradení HVS bol kultúrny dom v Čučme. 

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5 a jeden bojový vstup, ktorý je zároveň aj núdzovým východom, ktorý je vyústený v nezavaliteľnom priestore. Na bojovom vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5.

Pôdorys objektu

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: 2x PPP, 2x PTP, OM, FVK, PK, vodáreň
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, miestnosť náčelníka CO okresu, Zdravotno-veterinárna sk., Ženijno-technická sk., PRCHO – OVyS, RDST – KV. RDST – VKV, Ďalekopis, Spojovacia sk., Priskumná sk., telefónna ústredňa, tylová sk., 3x kabinky telefónistov.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s jednou splachovacou toaletou) a oddelenou umyvárkou, sklad filtrov.

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300b. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť bez núdzovej rezervy. Ohrev vody zabezpečoval boiler. Kanalizácia bola vedená priamo do verejnej siete.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez núdzového zdroja.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • Rožňavská baňa, Rožňava
 • PVE Vlčia dolina, Dobšiná
 • SMZ, Jelšava
 • SMZ, Lubeník
 • Gemerská celulózka a papiereň,Gemerská Hôrka
 • Siderit, Nižná Slaná
 • Slavošovské papierne, Slavošovce

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – pobočková telefónna ústredňa Tesla UK102
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • RDST – KV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa TESLA AUB230

Starý ŠTOK

V danej administratívnej budove sa nachádza ešte jeden úkryt, ktorý slúžil ako pôvodný ŠTOK do roku 1960. Ide o zabudovaný úkryt bez odolnosti. Doba zpohotovenia tohto CHP bola do  5. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 5. hodín pri prvom stupni pohotovosti. Tento ŠTOK fungoval do 60. rokoch kedy prišla požiadavka o vybudovaní nového zodolneného a dispozične väčšieho chráneného pracoviska.

Úkryt mal jeden vchod zo suterénu budovy, neskôr dodatočne opatrený plynotesnými dverami D 0 bez hygienickej očisty a bez núdzového v´ýlezu.

Úkryt nedisponuje žiadnou FVZ. Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach. Kanalizácia bola vedená priamo do verejnej siete. Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez núdzového zdroja.

2 Komentáre

 1. Miro

  Chcel by som sa poďakovať skupine ktorá robí túto činnosť. Veľká vďaka.Ste profesionáli…. P.S.VÁŠ SLEDOVATEL.

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Ďakujeme 🙂

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *