ŠTOK, Stará Ľubovňa (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Stará Ľubovňa v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK SL bol do roku 1960 ŠTK Prešovského kraja. Po roku 1960  bol podriadený ŠTK Východoslovenského kraja so sídlom v Košiciach.

Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu s 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 20 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do  3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. 

Úkryt mal jeden (mierový) vchod z vnútra budovy, na ktorých boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-2 a dva núdzové výlezy s vnútornými poklopmi P-3, z ktorého jeden štolový vyústený v nezavaliteľnom priestore v zakončený oceľovým poklopom, druhý vertikálny s ochrannou výmurovkou, ústiaci pri fasáde budovy a zakončený oceľovým poklopom.

Pôdorys úkrytu

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, FVK.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS-PRCHO, operačná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina, tylová skupina.
 • Pomocné priestory úkrytu: Sklad, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárkou, príručný sklad.

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť. Pre núdzovú zásobu vody tu boli k dispozícii 4 tlakové nádržve v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva, ktorá sa ale nachádzala mimo úkryt a to v chránenom priestore pred vstupom do úkrytu. Kanalizácia bola vedená do verejnej siete. Uzáver kanalizácia sa nachádzal pod oceľovým poklopom v miestnosti PRCHO – OVYS.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez záložného zdroja

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. S operačnou sálou susedia jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS-PRCHO, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO okresu a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • LUKO, Stará Ľubovňa
 • Skrutkáreň, Stará Ľubovňa;
 • Nemocnica, Stará Ľubovňa
 • OVS, Stará Ľubovňa
 • Kúpele, Vyšné Ružbachy
 • ŽST, Stará Ľubovňa
 • ŽST, Plaveč

Spojovacia skupina mala k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *