ŠTOK, Topoľčany (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Topoľčany v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK TO bol do roku 1960 ŠTK Nitrianskeho kraja. Po roku 1960 bol podriadený ŠTK Západoslovenského kraja.

Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 50 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do 3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy (s odmorovacou miestnosťou), na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5 a jeden núdzový výlez s vonkajším poklopom P 1,5 a vnútorným P 0, ktorý ústi v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. Rozmery úkrytu: 19 x 17 m. 

Pôdorys objektu
Pôdorys objektu

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, FVK, OM, vodné hospodárstvo, obliekáreň, akumulátorovňa.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, zdravotno-veterinárna sk., ženijno-technická sk., PRCHO, OVyS, NCOOK, spojovacia sk., prieskumná sk., rozhlasová ústredňa, telefónna ústredňa, ďalekopis – podateľňa, rádio-uzol, tylová sk., 2x kabínky telefonistov, rada obrany okresu.
 • Pomocné priestory úkrytu: WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárňou, sklad FVZ.

Technická časť

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300c. 

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu s núdzovou zásobou v podobe dvoch tlakových nádrží. Ohrev vody zabezpečoval bojler.

Elektrická energia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako núdzový zdroj slúžili akumulátorové batérie umiestnené v akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia. 

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, PRCHO, prieskumná skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a miestnosť náčelníka CO objektu boli prepojené manipulačnými oknami.

V miestnosti OVyS bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4D-82.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • Elektrokarbon, Topoľčany
 • Mier, Topoľčany
 • Odevné závody, Topoľčany
 • ČSD, Topoľčany
 • Pivovar, Topoľčany
 • Jednota, Topoľčany
 • Prior, Topoľčany
 • Západoslovenský mäsový priemysel, Topoľčany
 • Západoslovenské hydinárske závody, Topoľčany
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Topoľčany
 • Koželužne, Bošany
 • Zornica, Bánovce nad Bebravou
 • Mier, Bánovce nad Bebravou
 • Tatra, Bánovce nad Bebravou
 • Preglejka, Bánovce nad Bebravou
 • Zornica, Bánovce nad Bebravou
 • ZDA, Partizánske
 • Mier, Uhrovec
 • Kovostav, Slatinka nad Bebravou

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • RDST – KV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa TESLA AUA 230

Stav k 2017

1 Komentár

 1. Penco

  Kryt v súčasnosti vyzerá rovnako nepoškodený a upratané

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *