ŠTOK, Veľký Krtíš (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Veľký Krtíš koncom 60. rokov, nakoľko okres Veľký Krtíš vznikol až v roku 1968. Do tej doby bol Veľký Krtíš súčasťou okresu Modrý Kameň.

Nadriadeným orgánom ŠTOK VK bol ŠTK Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici.

Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu s 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre približne 20 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do  3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. 

Úkryt mal dva vchody z vnútra budovy – mierový, na ktorých boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 1,5 a bojový (s odmorovacou miestnosťou) s osadenými TP dverami D 7,5, ktorý taktiež plnil funkciu núdzového východu. Samostatný núdzový výlez úkryt nemal.

Pôdorys objektu

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: 2x PPP, 2x PTP, OM, ŠOM, FVK, PK akumulátorovňa.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, OVyS, PRCHO, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina, tylová skupina.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a jednou sprchou) so spoločnou umyvárkou, príručný sklad.

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300b so samostatnou prachovou komorou. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť bez núdzovej zásoby. Ohrev vody zabezpečoval boiler. Kanalizácia bola vedená do verejnej siete. Uzáver kanalizácia sa nachádzal pod oceľovým poklopom v PPP.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie v samostatnej akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé skupiny ako OVyS, PRCHO. Spojovacia sk., ZVS, ŽTS a tylová skupina s operačnou miestnosťou nesusedia, preto by velenie štábu CO bolo do značnej miery neefektívne a neorganizované.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO okresu a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s objektmi ako sú:

 • LIAZ, Veľký Krtíš
 • TESLA, Veľký Krtíš
 • Pleta, Veľký Krtíš
 • Baňa Dolina, Malé Straciny

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *