Stretnutie s bývalým členom ŠTOK PB

UČÍME SA OD BÝVALÝCH PRACOVNÍKOV CIVILNEJ OBRANY SSR – STRETNUTIE S ČLENOM ŠTÁBU CO OKRESU POVAŽSKÁ BYSTRICA

🔍 V rámci našej bádateľskej činnosti Modulu histórie Dobrovoľná civilná ochrana v spojení s projektom ochranne-stavby.sk sa nám podarilo unikátne stretnutie s p. Vladimírom Bielym, ktorý počas bývalého režimu pracoval v Štábe Civilnej obrany okresu Považská Bystrica (ŠTOK) na pozicii Náčelník PRCHO – Protiradiačnej a chemickej ochrany.

🆚 A aby toto stretnutie bolo ešte viac unikátnejšie – spolu s ním sme navštívili úkryt CO, ktorý slúžil chránené pracovisko (CHP) pre ŠTOK Považská Bystrica. Tu nám p. Biely ukážkovito popísal ako prebiehali nácviky krízových situácií, ktoré tu so svojimi bývalými kolegami zažil, vysvetlil nám plány bojových cvičení či opísal prácu jednotlivých operačných skupín, z ktorých pozostávalo veliteľské stanovište (VS).

🟠 Následne sa nám s p. Bielym podarilo preskúmať aj iné úkryty CO, za zmienku stojí predovšetkým úkryt CO, ktorý slúžil ako veliteľské stanovište pre Komunálnu službu CO (KMS) okresu Považská Bystrica, nachádzajúci sa pod jedným z bytových domov.

Jednotka komuninálnej služby CO v pôvodnej koncepcii civilnej obrany by vykonávala funkcie chemického a radiačného prieskumu, vyhľadávanie a označovanie zavalených úkrytov, dozimetrickú kontrolu zamorenia a ožiarenia osôb a materiálu a v neposlednom rade aj odvoz a pochovávanie usmrtelných osôb.

🫡 Je pre nás nesmiernou cťou absolvovať prehliadku takýchto úkrytov CO s ľudmi, ktorí si ich zažili v svojej dobe vo funkčnej a pripravenej prevádzke a ďakujeme za ochotu podeliť sa s takýmito skúsenosťami a vedomosťami.

Je pre nás podstatné, aby boli zadokumentované naším projektom skôr ako budú navždy zabudnuté v toku času.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *