Úkryt CO – Baňa, Košice [SVK]

Ide o jediný dvojpodlažný úkryt v Košiciach a pravdepodobne aj Košickom kraji. Je to taktiež jediný úkryt CO v areáli banského závodu. Je to stále tlakovo odolný úkryt určený pre zamestnancov s kapacitou 320 ukrývaných. Vstup je riešený z haly, kde sa vedľa seba nachádzajú veľké silnostenné dvere pre lepšiu manipuláciu s materiálom CO a tlakovo-plynotesné dvere typu D-7,2 za ktorými je dvojica tlakovo-plynotesných dverí D-0. Tieto vhcody vedú do hlavnej chodby na prvé podlažie úkrytu. Druhý bojový vstup je vedený z prízemného podlažia úkrytu dlhou zalomenou chodbou a ústi vo voľnom teréne mimo haly. Úkryt sa od začiatku budoval pre dvojúčelové využitie a v mierovej prevádzke slúžil ako šatne. Tie sa nachádzajú na prvom podlaží, kde sú ďalej sociálne zariadenia (WC, sprchy), úkrytové miestnosti (kedysi sa v nich skladoval aj materiál CO) a miestnosť veliteľa úkrytu. Prízemie úkrytu tvorila predovšetkým technologická časť.  Bola tu akumulátorovňa pre prípad výpadku elektrickej energie, vodné hospodárstvo so šiestimi nádržami pre pitnú a úžitkovú vodu, rozvodňa, filtroventilačná komora, prachová komora a odmorovacia priepust. Vo FVK boli umiestnené 3x FVZ 300b, teda s oddelenou prachovou komorou. Na bojovom vstupe sú osadené taktiež tlakovo-plynotesné dvere D-7,5, za ktorými nasleduje dvojica tlakovo-plynotesných dverí D-0 pre vstup do odmorovacej priepuste. Z dôvodu vyústenia bojového vstupu do terénu mimo zavaliteľný priestor nebolo potrebné zriaďovať núdzový vylez. 

1 Komentár

  1. DYG MORE

    Tu je video ak by niekto chcel vidieť 🙂 = https://www.youtube.com/watch?v=rWP_pFXot_o

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.