Úkryt CO – Bytový dom, Žilina (SVK)

Ide o stále tlakovo odolný úkryt určený pre obyvateľov bytového domu a šudí prevzatých do starostlivosti s kapacitou 140 ukrývaných a triedou odolnosti 4.

Úkryt má jeden vchod v suteréne budovy s osadenými TP dverami D 1,5 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P 0 štolového typu, ktorý ústi do nezavaliteľného priestoru vo voľnom priestranstve mimo budovu.

Úkryt pozostáva z protiplynovej a protitlakovej predsiene, strojovne FVK, vodným hospodárstvom, WC dvoma oddelenými toaletami a spoločnou umyvárňou a miestnosťami pre ukrývaných. 

O filtroventiláciu vzduchu sa stará typová stanica 1xFVZ 300c.

Voda je napojená na verejný vodovod a pre núdzovú zásobu vody je tu inštalovaná jedná tlaková nádrž s ručným čerpadlom. Kanalizácia je vedená priamo do verejnej siete. 

Elektrina je napojená na verejnú sieť. Núdzový zdroj nie je k dispozícii.

Fotografie poskytlo ministerstvo vnútra, sekcia KR

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *