Úkryt CO [DVÚ] – SOU stavebné, Žilina (SVK)

História školy sa začala písať v roku 1984, keď vzniklo SOU stavebné ako združená investícia podnikov miestneho stavebníctva: Okresný stavebný podnik, Mestský stavebný podnik a Považské stavebné družstvo a malo za úlohu prípravu žiakov v stavebných odboroch: murár, inštalatér, maliar, klampiar, elektromechanik, lakovník, rezbár, stolár a tesár pre organizácie miestneho stavebníctva.

V roku 2008 sa Stredné odborné učilište spolu so Športovým gymnáziom zlúčili pod názvom SPOJENÁ ŠKOLA s dvoma organizačnými zložkami: Športové gymnázium a Stredná odborná škola drevárska (bývalé Stredné odborné učilište stavebné). Od roku 2019 v zmysle platnej legislatívy došlo k zmene názvu školy zo športového gymnázia na strednú športovú školu. 

Pri výstavbe školy sa počítalo aj s dvojúčelovo využívanou ochrannou stavbou. Okrem ukrytia žiactva a osadenstva školy malo byť pôvodné mierové využitie úkrytu pre potreby školy, neskôr však v tomto úkryte fungoval bar s názvom STREET CLUB, ktorý zanikol niekedy v roku 2010. Odvtedy úkryt chátral a dnes je už vyradený z evidencie.

Ide o STOÚ-DVÚ s kapacitou 400 ukrývaných a 3. triedy odolnosti. Disponuje mierovým vstupom z priestoru telocvične a bojovým vstupom, ktorý ústi na ulicu vo voľnom priestranstve. Úkryt je celý zapustený pod terén a nachádza sa pod budovou telocvične. Obvodové murivá sú z prostého betónu s ochranným tehelným murivom. Stropná konštrukcia a konštrukcia dna sú zo železobetónu. Vnútorné priečky sú z prostého betónu. 

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečujú 4 typové stanice FVZ 300b/60. Pre bežné vetranie je tu osadená mierová vzduchotechnika typu JANKA Radotín.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. V prípade potreby sa v miestnosti vodného hospodárstva nachádza betónová nádrž (bazén) na úžitkovú vodu a 6 tlakových nádrží na pitnú vodu s elektrickým čerpadlom typu Darling a ručným čerpadlom LILA 75.

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Kanalizácia

V objekte sa nachádzajú dve miestnosti sociálneho zariadenia, každá s dvomi oddelenými splachovacími toaletami. V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, pisoáre a umývadla).  Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Splašky sú následne odvádzané dvoma kalovými čerpadlami typu Sigma FEKA, prípadne jedným ručným čerpadlom typu Sigma LILA do verejnej kanalizačnej siete.

  • Stav k 2015.
  • Fotografie poskytlo ministerstvo vnútra – sekcia krízového riadenia

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *