Úkryt CO – G a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov (SVK)

Ide STOÚ vstavaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti a železobetónovou monolitickou konštrukciou a kapacitou 300 ukrývaných (ukrytie žiactva a 3 bloky Kotrádovej ul.) Doba zpohotovenia tohto CHP je 6-12 hodín. Úkryt bol realizovaný v rokoch 1977 až 1981 s rozpočtovými nákladmi 1.200.000 Kčs. Mierovo sa využíval ako sklad.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra školskej budovy, na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5 (bez odmorovacej priepuste) a jeden núdzový štolový výlez s profilom 90/70 cm v hĺbke 3,3 m pod terénom ústiaci v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. Na tomto NV je osadený vonkajší poklop P 1,5 a vnúrorný P 0. Dĺžka štoly vrátane vyústenia nad terén je 6,9 m. Výlez nad terén je vertikálnou priechodovou šachtou s profilom 150/120 cm rebríkom cez poklop 60/60.

Priestorové údaje:

  • Zastavaná plocha: 375 m2
  • Plocha pre ukrývaných: 291 m2
  • Plocha technicko-prevádzkového bloku: 36 m2
  • Objem čistého priestoru: 540 m3

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečujú 3 typové stanice FVZ 300b/60.

  • doba prevádzky: min. 72 h,
  • doba izolácie: 1,3 h

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. V prípade potreby sa v samostatnej miestnosti objektu nachádza jedna tlaková nádrž pre pitnú vodu (3 m3) a dve tlakové nádrže pre úžitkovú vodu (12 m3).

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, pisoáre a umývadla).  Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Splašky sú následne odvádzané samospádom do žumpy.

  • Stav k 2015

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *