Úkryt CO – Hydinársky štátny majetok, Prešov (SVK)

Spoločnosť Hydinársky štátny majetok – kombinát, Prešov, štátny podnik bola založená 1. júla 1988

V suteréne administratívnej budovy sa nachádza vstavaný stále tlakovo odolný úkryt 4. tr. odolnosti s kapacitou 120 ukrývaných zamestnancov býv. HŠM a osoby prevzaté do starostlivosti. Úkryt sa realizoval od r. 1987 do r. 1991 a celkové náklady činili 960.000 Kčs. 

Základné údaje:

  • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200.
  • Doba zpohotovenia: 2 – 6 hod.
  • Doba prevádzky: min. 72 hod. 
  • Doba izolácie úkrytu: 4 hod. 

Priestorové údaje:

  • Zastavaná plocha: 107 m²
  • Plocha pre ukrývaných: 60 m²
  • Plocha technicko-prevádzkového bloku FVZ: 47 m²
  • Objem čistého priestoru: 132 m³

V mierovej dobe slúžil dvojúčelovo ako posilňovňa resp. tiež aj ako skúšobňa. 

Úkryt je vybudovaný ako železobetónový vstavaný monolit, úplne zapustený pod terén. Má jeden vstup, mierový – prístupný zo suterénu budovy schodiskom a núdzový výlez ústiaci do nezavaliteľného priestoru mimo budovu, zakončený ŽB hlavicou. 

Mierový vstup je osadený TP dverami D-7,5. Núdzový výlez mal na ŽB hlavici osadený poklop P-4 z dvoch strán  a v úkryte mal osadené len obyčajné plechové dvierka. 

Pôdorys úkrytu

Pôdorys úkrytu

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedná typová stanica DVÚ-ER 300/1500 v samostatnej FVK a oddelenej PK. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzový zdroj nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a núdzová zásoba vody nebola riešená. 

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s dvoma oddelenými suchými toaletami a spoločnou umyvárkou. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.