Úkryt CO – ONV, Dolný Kubín (SVK)

Ide o vstavaný stále tlakovo odolný úkryt 4. tr. odolnosti s kapacitou 150 ukrývaných zamestnancov pôvodného okresného národného výboru v Dolnom Kubíne a osoby prevzaté do starostlivosti.

Úkryt by zároveň slúžil ako PVS ŠTOK DK do doby aktivácie HVS ŠTOK.

Úkryt je vybudovaný ako železobetónový vstavaný monolit, úplne zapustený pod terén. Má jeden vstup, mierový – prístupný zo suterénu budovy schodiskom a núdzový výlez ústiaci do nezavaliteľného priestoru mimo budovu, zakončený ŽB hlavicou.

Mierový vstup je osadený TP dverami D-1,5. Núdzový výlez mal na ŽB hlavici osadený poklop P-4 z dvoch strán  a v úkryte mal osadené len obyčajné plechové dvierka. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ-300c v samostatnej FVK bez oddelenej PK. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzový zdroj nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený jednou tlakovou nádržou s ručným alebo elektrickým prečerpávaním. Nádrž sa nachádzala v samostatnej miestnosti VH.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s dvoma oddelenými splachovacími toaletami. Umývadlo bolo situované v miestnosti pre ukrývaných. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.