Úkryt CO – OZS, Turčianske Teplice (SVK)

Jedná sa o trojpodlažnú budovu bývalej obslužnej zosilňovacej stanice diaľkových telekomunikačných káblov, ktorá má v suteréne sklady, káblovú komoru, dieselagregát a úkryt CO. Na 1 NP sa nachádza miestnosť s technológiami zosilňovacej stanice a kancelárie v ľavej časti od schodiska, pričom dispozične zodpovedajú bytu a v pravej časti od schodiska ďalšie kancelárie. Na 2 NP sa nachádzali ďalšie technologické priestory  a sklady. K budove prináleží pozemok, na ktorom sa nachádza garáž poskytujúca 2 miesta.

Ochranná stavba – SPRÚ, slúžila pre ukrytie pracovníkov zosilňovacej stanice s kapacitou 20 ukrývaných. Konštrukčne ide o zapustený železobetónový monolit vybudovaný v roku 1964. Má jeden vstup (mierový) a je prístupný zo suterénu budovy.  Na vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere D 2. Úkryt má aj jeden šachtový núdzový výlez ústiaci na priečelí budovy v železobetónovej hlavici, v ktorej boli osadené tri plynotesné poklopy P-3. Vnútorný poklop, ktorý ústi v miestnosti pre ukrývaných je plechový. 

Úkryt disponuje jednou protiplynovou predsieňou, miestnosťou pre ukrývaných, umyvárkou a WC. 

Pôdorys úkrytu

 

Filtroventilácia

Úkryt nedisponuje žiadnou filtroventilačnou stanicou. Bola tu však príprava pre použitie filtračného a ventilačného zariadenia FVKP.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval avšak v prípade výpadku el. energie by ho bolo možné napájať z DA, ktorý sa nachádzal v suteréne budovy. Primárne však slúžil pre chod technológií zosilňovacej stanice pri výpadku el. energie. 

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Núdzová zásoba vody nebola riešená. 

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadlo).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie Sociálne zariadenie tvorí WC s jedným splachovacím záchodom a oddelenou umyvárňou s umývadlom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *