Úkryt CO – Poliklinika, Sabinov (SVK)

Ide o zapustený plynotesný úkryt 5. triedy odolnosti, ktorý sa nachádza v suterénnych priestoroch danej polikliniky. Úkryt je len čiastočne pod úrovňou terénu a dokonca disponuje oknami, ktoré by sa pri aktivácii úkrytu zasypali zeminou. Úkryt je dnes vyradený z evidencie a používa sa už len ako sklad polikliniky. V úkryte sa niekedy nachádzal aj sklad CO. Úkryt slúžil pre personál polikliniky a osoby prevzaté do starostlivosti s kapacitou 200 osôb. 

Úkryt mal jeden vchod, prístupný zo suterénu budovy, na ktorom boli osadené TP dvere D-2 a jeden núdzový výlez z vnútra osadený plynotesným poklopom P-2. 

Pre filtroventiláciu vzduchu tu boli inštalované dve typové stanice FVZ-300c, každá s dvoma externými nasavacími oceľovými hlavicami, umiestnenými v železobetónovej hlavici.  

Úkryt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť. Núdzová zásoba nebola riešená a úkryt nedisponoval ani vlastnou studňou. Splašky boli odvádzané priamo do mestskej kanalizácie. 

El. energia bola privádzaná vonk. sieťou, akýkoľvek núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *